Kiểm tra công tác giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại Cần Thơ

Thứ Ba, 24/7/2018 06:53 GMT+7
(PLO) - Theo kế hoạch, UBND thành phố sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, trực tiếp kiểm tra tại 3 đơn vị quận, huyện, gồm: Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận Bình Thủy; Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Thới Lai; Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Vĩnh Thạnh (thời gian kiểm tra: tháng 8/2018).
Kiểm tra công tác giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại Cần Thơ
Hình minh họa

UBND thành phố Cần Thơ vừa có Kế hoạch khảo sát, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Luật PBGDPL; Luật Hòa giải ở cơ sở; Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL…; phát hiện những vấn đề tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong hoạt động PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở để hướng dẫn tháo gỡ kịp thời; đồng thời, đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng việc thực hiện các mô hình về tuyên truyền, PBGDPL.

Theo kế hoạch, UBND thành phố sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, trực tiếp kiểm tra tại 3 đơn vị quận, huyện, gồm: Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận Bình Thủy; Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Thới Lai; Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Vĩnh Thạnh (thời gian kiểm tra: tháng 8/2018).

Bên cạnh đó, UBND thành phố sẽ thành lập Đoàn khảo sát thực hiện khảo sát trực tiếp Mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn quận Cái Răng; Mô hình Quán cà phê pháp luật trên địa bàn huyện Cờ Đỏ nhằm nắm tình hình hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật và mô hình Quán cà phê pháp luật thời gian qua tại địa bàn (thời gian thực hiện: tháng 7/2018).

UBND thành phố cũng giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố - phối hợp chặt chẽ với các Đoàn và thành viên Đoàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. 

                                

Tin liên quan

Các tin khác