Hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ tàu cá hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa

Thứ Năm, 21/6/2018 21:47 GMT+7
(PLO) - UBND tỉnh TT- Huế vừa ban hành Quyết định phân bổ số tiền 16.205.908.000 đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa của UBND tỉnh.
Hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ tàu cá hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa
Hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa

Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Phú Vang và Phú Lộc, thành phố Huế và thị xã HươngTrà để thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Theo đó, huyện Phú Vang được hỗ trợ 10.936.812.000 đồng; huyện Phú Lộc 4.769.096.000 đồng; Thành phố Huế 150.000.000 đồng hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển; Thị xã Hương Trà 350.000.000 đồng hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển.

UBND tỉnh TT- Huế yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc, thành phố Huế và thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung quy định tại Thông tư số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 11/4/2012 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính và quyết toán kinh phí theo quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Tin liên quan

Các tin khác