Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người lao động ở Thái Nguyên

Thứ Sáu, 17/8/2018 06:46 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2021.
Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người lao động ở Thái Nguyên
Hình minh họa

Theo kế hoạch, đến hết năm 2021, 100% người sử dụng lao động thuộc các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.

Trên 80% người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động.

Kế hoạch cũng nêu rõ những nội dung triển khai, đồng thời chỉ rõ sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông tuyên truyền phổ biến pháp luật có liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động và các hoạt động của doanh nghiệp với các luật mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động như Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm… và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành. 

 

Tin liên quan

Các tin khác