Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL

Thứ Năm, 27/9/2018 06:53 GMT+7
(PLO) -UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh.
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
Hình minh họa

Mục đích nhằm triển khai công tác PBGDPL rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm; Khắc phục tính hình thức, kém hiệu quả trong công tác PBGDPL thời gian qua; đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân; Tăng cường trách nhiệm và tinh thần phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh và địa phương trong triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.  Kế hoạch xác định 5 nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Trong đó, đáng chú ý là việc bảo đảm tổ chức và bộ máy, cán bộ làm công tác PBGDPL, bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL bằng triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL theo chủ trương xã hội hóa… Ngoài ra, kế hoạch cũng quy định việc chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác PBGDPL và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.  

Tin liên quan

Các tin khác