Tốt nghiệp đại học loại giỏi được miễn thi công chức cấp xã

Thứ Sáu, 9/12/2011 06:53 GMT+7

Kể từ ngày 1/2/2012, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công chức xã, phường, thị trấn sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành với nhiều quy định mới…

Kể từ ngày 1/2/2012, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công chức xã, phường, thị trấn sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành với nhiều quy định mới…

Nhiều đối tượng được ưu tiên trong thi tuyển

Theo Nghị định, đối với các chức danh Văn phòng- thống kê, Địa chính- xây dựng- đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính- nông nghiệp-xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính- kế toán, Tư pháp- hộ tịch, Văn hóa- xã hội thì thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển. Đối với các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn có thể thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển.

Các đối tượng sau đây được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh (được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển); người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1954 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiêm chất độc hóa học, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động (được cộng thêm 20 điểm); người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong….(được cộng 10 điểm).

Điều kiện trúng tuyển

Cũng theo Nghị định, bài thi được chấm theo thang điểm 100, gồm có ba môn thi. Môn kiến thức chung: thi viết 1 bài, thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 1 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 1 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cáp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn này.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện: có đủ các bài của môn thi; có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên; có kết quả thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng chức danh công chức.

Tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên được miễn thi tuyển

Ngoài những đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng, căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã và yêu cầu của công việc, Chủ tịch UBND cấp huyện được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau: người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên ở trong nước và đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng; người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên có ít nhất 5 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

Về hình thức kỷ luật, Nghị định nêu rõ, đối với các công chức Văn phòng- thống kê, Địa chính- xây dựng- đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính- nông nghiệp-xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính- kế toán, Tư pháp- hộ tịch, Văn hóa- xã hội thì áp dụng hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc.

Đối với công chức là Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng công an xã: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Đáng chú ý, công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng công an xã, trường hợp vi phạm pháp luật bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức hoặc cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác ở cấp xã thì đồng thời giải quyết chế độ thôi việc.        

Đông Quang

 

Tin liên quan

Các tin khác