Luật Tương trợ tư pháp

Thứ Tư, 2/6/2010 08:57 GMT+7

LUẬT

TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 08/2007/QH12

NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Mời bạn nhấp chuột vào đây để download toàn bộ văn bản.

Tin liên quan

Các tin khác