Luật Trợ giúp pháp lý

Thứ Ba, 1/6/2010 16:07 GMT+7

                                  LUẬT

                                                                       TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

                     CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   SỐ 69/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Mời bạn nhấp chuột vào đây để download toàn bộ văn bản.

Tin liên quan

Các tin khác