Luật Hàng hải

Thứ Ba, 15/6/2010 09:23 GMT+7

BỘ LUẬT HÀNG HẢI

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 40/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Mời bạn nhấp chuột vào đây để download toàn bộ văn bản.

Tin liên quan

Các tin khác