Luật Bảo hiểm Y tế

Chủ Nhật, 8/8/2010 10:40 GMT+7

LUẬT

BẢO HIỂM Y TẾ

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ

SỐ 25/2008/QH12 NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008

Mời bạn nhấp chuột vào đây để download toàn bộ văn bản.

Tin liên quan

Các tin khác