Đối tượng đã phục viên, xuất ngũ được hưởng nhiều ưu đãi mới

Thứ Bảy, 12/11/2011 06:18 GMT+7

Kể từ ngày 1/1/2012, các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sẽ được hưởng trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng với mức khởi điểm là 925.000 đồng...

Kể từ ngày 1/1/2012, các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sẽ được hưởng trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng với mức khởi điểm là 925.000 đồng.

Nội dung trên được quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg (ngày 9/11/2011) của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh  bảo vệ Tổ quốc là các huyện thuộc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1; các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự. Thời gian xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế quy định như sau: ở biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 7/1/1979; ở biên giới phía Bắc từ tháng 2/1979 đến ngày 31/12/1988; truy quét Ful rô từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992; làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5/1975 đến 31/12/1988; làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia từ tháng 1/1979 đến 31/8/1989.
     
Mức trợ cấp hàng tháng là 925.000 đồng

Chế độ trợ cấp hàng tháng được áp dụng với các đối tượng là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bao gồm cả số đi lao động hợp tác quốc tế về  phục viên, xuất ngũ, thôi việc) trước ngày 1/4/2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 1/1/1995 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng.

Những đối tượng trên được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác nếu có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong quân đội, công an, cơ yếu (bao gồm cả số đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng khi tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu với thời gian công tác ở xã mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định).Thời gian tính hưởng chế độ là thời gian công tác thực tế trong quân đội, công an, cơ yếu.  

Mức trợ cấp cụ thể là 925.000 đồng/tháng, nếu đủ 15 năm; sau đó cứ thêm 1 năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% của mức trợ cấp nêu trên. Nếu đối tượng từ trần thì thân nhân của họ được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp hiện hưởng của đối tượng từ trần.

Trợ cấp một lần thấp nhất bằng  2,5 triệu đồng.

Cũng theo Quyết định 62, trường hợp các đối tượng nêu trên có dưới 15 năm công tác thực tế trong quân đội, công an, cơ yếu (bao gồm cả đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia BHXH bắt buộc hoặc đối tượng có dưới 20 năm công tác trong quân đội, công an, cơ yếu sau đó tham gia công tác ở xã đã nghỉ việc hiện đang hưởng chế độ hưu trí nhưng khi thôi công tác ở xã, thời gian phục vụ trong quân đội, công an cơ yếu không được cộng nối với thời gian công tác ở xã để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội) thì được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần tính theo thời gian công tác.

 Mức trợ cấp một lần bằng 2,5 triệu đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được công thêm 800 nghìn đồng.

Ngoài các đối tượng kể trên, còn 4 đối tượng khác cũng được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Cụ thể đó là: Công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 1/1/1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng; Dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý (bao gồm cả thôn, ấp thuộc các xã biên giới) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng; Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.

Các đối tượng này cũng được hưởng mức trợ cấp bằng 2,5 triệu đồng, nếu có từ đủ 2 năm trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800 nghìn đồng.

Đông Quang

Tin liên quan

Các tin khác