Điều kiện cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

Thứ Hai, 3/10/2011 15:34 GMT+7
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP (ngày 27/9/2011) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11/2011...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP (ngày 27/9/2011) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11/2011.

Gia hạn thời gian cấp phép cho cơ sở tư nhân

Theo Nghị định, các cơ sở KCB chỉ được cấp giấy phép hoạt động theo quy định khi có đủ các điều kiện sau: Thứ nhất, đáp ứng đủ các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở KCB. Thứ hai, có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thứ ba, các điều kiện khác theo quy định tại Điều 43 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành. Trong thời gian chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  về cơ sở khám, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ y tế quy định các điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (Nghị định giải thích: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở KCB là các quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phù hợp với từng hình thức tổ chức của cơ sở KCB).

Đối với cơ sở KCB tư nhân, Nghị định nêu rõ: cơ sở KCB tư nhân đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31/12/2010 thì được tiếp tục hoạt động KCB cho tới khi được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 31/12/2012.

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề để làm người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31/12/2010 thì được tiếp tục hành nghề khám, chữa bệnh cho tới khi được cấp chứng chỉ hành nghề KCB theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 31/12/2012.

Tương tự, người đang hành nghề KCB tư nhân theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân cũng được tiếp tục hành nghề cho tới khi được cấp chứng chỉ hành nghề KCB theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 31/12/2010.

Lộ trình cấp phép cho cơ sở của nhà nước

Cũng theo Nghị định, cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Y tế và Sở Y tế cấp tỉnh đang hoạt động vào thời điểm Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực (1/1/2011), có đủ các điều kiện quy định được cấp giấy phép hoạt động theo lộ trình sau:

Trước ngày 31/12/2013, Bộ Y tế và Sở Y tế các địa phương sẽ hoàn thành việc cấp giấy phép hoạt động cho các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền của Nhà nước đủ các điều kiện quy định. Bên cạnh đó, trước ngày 31/12/1014 sẽ hoàn thành việc cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước bao gồm: Cơ sở giám định y khoa; phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, phòng khám bác sỹ gia đình, phòng chuẩn trị y học cổ truyền, bệnh xá; nhà hộ sinh.

Trước ngày 31/12/2015, hoàn thành việc cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước bao gồm: Phòng chẩn đoán hình ảnh, phòng xét nghiệm; cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà; cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài; cơ sở dịch vụ kính thuốc; dịch vụ làm răng giả; trạm y tế cấp xã; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức….           

Đông Quang

Tin liên quan

Các tin khác