Đề xuất lương tối thiểu công chức lên 3,15 triệu đồng/tháng

Thứ Hai, 26/12/2011 07:35 GMT+7

Từ 1/5/2012, mức lương tối thiểu chung áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nâng lên từ 830.000 đồng/tháng lên 1.050.000 đồng/tháng (tăng thêm 220.000 đồng/tháng). Tuy nhiên, tại một số hội thảo có ý kiến đề xuất tăng lên 3,15 triệu đồng/tháng…

Từ 1/5/2012, mức lương tối thiểu chung áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nâng lên từ 830.000 đồng/tháng lên 1.050.000 đồng/tháng (tăng thêm 220.000 đồng/tháng). Tuy nhiên, tại một số hội thảo có ý kiến đề xuất tăng lên 3,15 triệu đồng/tháng…

Hiện nay, mức lương tối thiểu chung chỉ bằng 58,1% mức chi tiêu bình quân 1 nhân khẩu của cả nước năm 2011, là quá thấp và không đủ đáp ứng các nhu cầu tối thiểu. Mặc dù đã tăng nhưng lương tối thiểu chung vẫn chỉ bằng 75% lương tối thiểu vùng thấp nhất (vùng IV: 1,4 triệu đồng/tháng) và bằng 52,5% lương tối thiểu vùng cao nhất (vùng I: 2 triệu đồng/tháng).

Đây là thực trạng vừa được đưa ra thảo luận tại Hội thảo “Định hướng cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2013- 2020” do Bộ Nội vụ tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bộ này đã đưa ra 3 phương án cải cách tiền lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2013 - 2020 để xin ý kiến đóng góp của từng tỉnh thành trước khi trình Chính phủ.

Phương án đầu tiên sẽ dựa trên cơ sở tính toán mức tăng lương tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng I của khu vực doanh nghiệp (2 triệu đồng/tháng). Phương án thứ hai quy định lương tối thiểu bằng mức bình quân mức lương tối thiểu cả 4 vùng của khu vực doanh nghiệp (khoảng 1.680.000 đồng/tháng). Phương án cuối cùng là xác định nhu cầu của người lao động bằng mức chi tiêu bình quân đầu người của cả nước (khoảng 3.150.000 đồng/tháng).

Đối với viên chức sự nghiệp có hai phương án là mức lương tối thiểu được áp dụng như lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp (4 vùng) và áp dụng như lương tối thiểu của cán bộ, công chức.

Trước 3 phương án mà Bộ Nội vụ đưa ra, nhiều ý kiến ủng hộ phương án hai (1.680.000 đồng/tháng), bởi dễ triển khai trong thực tế, đồng thời cũng đảm bảo tính cạnh tranh của tiền lương công chức nhằm thu hút người có tài vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo lắng, nếu áp dụng phương án 2 cho đến tận năm 2020 lại không ổn, cần phải tăng thêm hoặc phải tính độ trượt giá để bù vào.  

 Về quan hệ mức lương tối thiểu- trung bình - tối đa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra 2 phương án. Thứ nhất là theo cách tiếp cận tuơng quan với khu vực thị trường thì quan hệ trên sẽ biểu hiện ở các bậc lương 1 - 3,2 - 15, tương ứng với 830.000đồng/tháng - 2.656.000đồng/tháng- 12.450.000đồng/tháng. Phương án 2 dựa trên cách tiếp cận độ phức tạp lao động sẽ là các bậc 1 - 3,5 - 15, tương ứng với 830.000 đồng/tháng -2.905.000 đồng/tháng - 12.450.000 đồng/tháng.

Ông Đoàn Cường, Vụ trưởng Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ cho rằng, trong nền kinh tế thị trường, tiền lương của cán bộ công chức phải đặt trong mối tương quan với mặt bằng tiền lương, thu nhập của thị trường. Nếu không thỏa mãn tốt quan hệ này, trong khi tiền lương của họ quá thấp thì sẽ xảy ra hội chứng “tước đoạt để bù đắp” trong thực thi công việc, dẫn đến tiêu cực, tham nhũng và chảy máu chất xám, tăng dòng dịch chuyển lao động từ khu vực nhà nước ra khu vực thị trường.

Về tạo nguồn cải cách tiền lương, theo Bộ Nội vụ là sẽ tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% kinh phí quản lý hành chính để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao hiệu quả công tác bố trí, sử dụng dự toán ngân sách nhà nước. Sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương để gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bố trí, sử dụng biên chế, ngân sách.  

Đối với đơn vị sự nghiệp công có thu thì được chủ động sử dụng toàn bộ số thu để lại theo chế độ và các nguồn thu hợp pháp khác để chi thường xuyên, trong đó có công tác tiền lương.        

Theo Bộ Nội vụ, bắt đầu từ 1/5/2012, mức phụ cấp công vụ cũng sẽ được nâng từ 10% lên 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung.    

Việt Nga
 

Tin liên quan

Các tin khác