Việt Nam tham dự Hội nghị các quốc gia về chống tham nhũng

Thứ Hai, 10/10/2011 07:53 GMT+7

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý thành lập Đoàn Việt Nam do một Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng lần thứ 4 tại Maroc, ngày 24 - 28/10/2011...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý thành lập Đoàn Việt Nam do một Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng lần thứ 4 tại Maroc, ngày 24 - 28/10/2011.

Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao cử Đại sứ Việt Nam tại Maroc tham gia Đoàn dự Hội nghị và cấp Ủy nhiệm thư cho Đoàn tham dự Hội nghị theo quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 30/6/2009, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Mục đích chung nhất của Công ước là tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng của các quốc gia thông qua hệ thống các biện pháp phòng, chống hữu hiệu.

Quốc Hà

Tin liên quan

Các tin khác