UBTVQH cho ý kiến lập UBDT sửa đổi Hiến pháp

Thứ Tư, 13/7/2011 09:36 GMT+7

 UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự thảo tờ trình của UBTVQH và việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 2 Khóa XI về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, tại phiên họp thứ 42 diễn ra trong hai ngày 13 - 14/7, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ xem xét đề nghị của Chính phủ về việc miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2011; cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình và các công việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về công tác tổ chức, nhân sự Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự thảo tờ trình của UBTVQH và việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 2 Khóa XI về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Bình An

Tin liên quan

Các tin khác