Thủ tướng: Cần khắc phục tình trạng 'đã phát nhưng chưa động'

 Người ta hay nói và thực tế vẫn còn là nhiều nơi “đã phát nhưng chưa động”, hoặc chưa động nhiều, "hình thức còn nặng hơn nội dung", Thủ tướng nêu một số mặt bất cập của công tác thi đua khen thưởng để khắc phục ngay trong thời gian tới.
Thủ tướng: Cần khắc phục tình trạng 'đã phát nhưng chưa động' Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu.

Sáng 23/2, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã họp, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng, để đánh giá kết quả công tác năm 2016, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2017 và thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 cũng như kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình, mô hình, nhân tố mới năm 2017.

Sau khi nghe các ý kiến thành viên Hội đồng, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) là không chỉ tôn vinh những cá nhân tốt, cách làm hay mà còn là một thiết chế tinh thần quan trọng, góp phần cùng thiết chế pháp luật để quản lý xã hội. Chúng ta xây dựng xã hội văn minh tiến bộ thì phải có pháp luật tốt, thể chế tốt, đồng thời cũng cần có các cuộc vận động đề cao giá trị đạo đức, chuẩn mực văn minh tiến bộ, trong đó công tác TĐKT có vai trò rất lớn.

“Nếu chúng ta không đổi mới tốt, không lo làm ăn, không hội nhập tốt, nếu không có người tốt và cách làm tốt thì đất nước khó thành công”, Thủ tướng nói.

Nhìn lại kết quả công tác TĐKT năm 2016, Thủ tướng nêu ra 6 thành công và một số tồn tại, kinh nghiệm để làm tốt hơn trong năm 2017.

Có thư khen ngay tại cuộc họp

Các kết quả tích cực mà Thủ tướng nhắc tới là đã phát động nhiều phong trào thi đua thực chất, hiệu quả hơn, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội của đất nước như các phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Hội đồng, Ban TĐKT đã góp ý, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về TĐKT hết sức nghiêm túc, trong đó tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Hội đồng TĐKT Trung ương hoạt động nghiêm túc, hiệu quả; đã củng cố, kiện toàn Hội đồng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng.

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã chủ động tích cực triển khai các phong trào chung và phát động phong trào riêng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của ngành, địa phương và cơ quan mình.

Thứ năm, Thủ tướng đánh giá cao công tác tuyên truyền với nhiều chuyển biến, đặc biệt là đã nhân rộng một số điển hình tiên tiến.

Thứ sáu, công tác khen thưởng tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện (đã thẩm định, trình khen thưởng cho trên 110.000 tập thể, cá nhân, trong đó riêng phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" gần 10.000 trường hợp). Cơ cấu khen hợp lý hơn theo hướng tăng khen thưởng đột xuất, tăng cường phát hiện, khen thưởng người lao động trực tiếp, chủ động, kịp thời phát hiện khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích đóng góp cho xã hội.

“Ví dụ như các đồng chí đã đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với nữ tình nguyện viên Đặng Thị Thu Hương, 22 tuổi, bị tai nạn chết khi đi làm từ thiện, cứu giúp đồng bào ở tỉnh Quảng Bình”, Thủ tướng nói và cũng biểu dương ngay một số hành động đẹp vừa diễn ra mấy ngày qua như tập thể giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Hạ Long chờ hiến máu cứu học sinh bị tai nạn. Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng cho biết ông vừa có thư khen tập thể giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế Học viện Quân y 103 đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên ở Việt Nam.

Còn tình trạng “đã phát nhưng chưa động”

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra các mặt tồn tại, bất cập của công tác TĐKT như “người ta hay nói và thực tế vẫn còn là nhiều nơi “đã phát nhưng chưa động”, hoặc chưa động nhiều”; hình thức còn nặng hơn nội dung ở một số nơi; có trường hợp khen chưa sát, chưa đúng.

“Tôi lấy ví dụ về vấn đề mà dư luận đang xôn xao, là giải thưởng nhà nước trong lĩnh vực văn học, cho giới văn nghệ sĩ. Có câu hỏi rất lớn là tại sao Xuân Quỳnh, Thu Bồn chưa được khen? Do thủ tục, cách làm hay do chủ quan của bộ phận làm TĐKT?”, Thủ tướng nói và cho biết đã yêu cầu Bộ VHTT&DL báo cáo Chủ tịch nước, Thủ tướng về vấn đề này.

Công tác tuyên truyền về người tốt, việc tốt, tấm gương tốt, cách làm tốt, sáng tạo mới chưa đúng mức, giới thiệu cho công chúng còn ít.

Kinh nghiệm rút ra là gì? Thủ tướng cho rằng, để phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng thì cần phải đa dạng hình thức, có nhiều đổi mới, sáng tạo; tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực.

“Điều đặc biệt, muốn thành công, một kinh nghiệm lớn là phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể”, Thủ tướng nói.


Người tốt không đi xin được khen mà phải tìm đến họ

Định hướng nhiệm vụ năm 2017 trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng nêu rõ: Tinh thần mà Hội đồng đặt ra là “càng khó khăn thì càng phải thi đua” với mục tiêu là hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước năm 2017.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT.

Các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, “đừng có hô hào suông mà phải gắn với thực tiễn cuộc sống”. “Làm sao chấm dứt hình thức, đi vào thực chất là vấn đề đặt ra rất lớn”, Thủ tướng nói.

Cùng với các đợt phát động thi đua chung, cần phát động phong trào thi đua theo chuyên đề; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua.

Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tác động đến đời sống người dân làm thước đo khen thưởng. Phải hướng vào công nhân, người sản xuất, lao động trực tiếp.

Nhấn mạnh việc chủ động tìm kiếm, phát hiện người tốt, việc tốt, Thủ tướng nói: “Người tốt thì họ có lòng tự trọng, không đi xin được khen mà chính chúng ta phải đến tìm họ để khen, biểu dương kịp thời với hình thức thích hợp”.

Có hình khen thưởng vinh danh nhà khoa học nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ; lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Với mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, theo Thủ tướng, phải đặt vấn đề chú trọng khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, cho cộng đồng, giải quyết việc làm, đặc biệt là khuyến khích khởi nghiệp, nhất là trong lớp trẻ, thanh niên nông thôn.

TĐKT cũng phải chú trọng hơn nữa vào tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh tiến bộ, kể cả việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, người khuyết tật, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

“Kinh tế thị trường chứ không phải xã hội thị trường, không phải chạy theo đồng tiền mà cái chính là bảo đảm giá trị nhân văn của con người, kính già yêu trẻ, quan tâm người nghèo, vùng khó khăn…Chúng ta nói đến tăng trưởng bao trùm trong phát triển chứ không phải tăng trưởng dành cho một bộ phận. Người dân được gì mới là quan trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu TĐKT gắn với nâng cao đạo đức, thái độ trách nhiệm thực thi công vụ bởi “nhân dân đang mong chờ việc này rất lớn”.

“Khi ông có chức, có quyền rồi thì thái độ dễ thay đổi lắm. Người xưa có câu “Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng” rồi. Cần khắc phục cái này để nhân dân tin yêu đội ngũ chúng ta, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở. Môi trường đầu tư có thay đổi hay không chính là do hệ thống của chúng ta”.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật về TĐKT, chú trọng chất lượng, thực chất, chống tình trạng lan tràn, hình thức. Khen thưởng nhiều nhưng kết quả công việc trong ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương vẫn chuyển biến chậm, hiệu quả thấp là không thể chấp nhận được.

Nội dung TĐKT bám sát, gắn chặt hơn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã và xây dựng văn hóa. Gắn với thành tích giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của xã hội, cộng đồng, lĩnh vực, ngành; với những sáng kiến tốt, phục vụ tận tâm người dân, doanh nghiệp.

TĐKT gắn với kết quả thực hiện công tác, nhiệm vụ được giao. TĐKT phải công khai minh bạch, không làm tốt sẽ phát sinh mâu thuẫn nội bộ.

Nhấn mạnh vai trò công tác tuyên truyền, Thủ tướng nêu rõ, phải có chương trình đồng bộ trong tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa toàn xã hội về gương người tốt, việc tốt, phong trào tốt. Báo chí từ Trung ương đến địa phương phải dành một thời lượng cần thiết cho vấn đề này. Ban TĐKT các cấp chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông.

Trong năm nay là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Thủ tướng yêu cầu, phải giải quyết dứt điểm việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và khen thưởng thành tích kháng chiến. Tổ chức tốt Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

/ VGP News
""

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Thủ tướng tiếp các nhà đầu tư lớn tại Nghệ An

Thủ tướng tiếp các nhà đầu tư lớn tại Nghệ An

Sáng nay, 23/2, trước khi dự sự kiện xúc tiến đầu tư lớn nhất năm 2019 của Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế đầu tư vào tỉnh Bắc miền Trung này, nêu rõ quan điểm, Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển đất nước, nhất là vùng xa xôi, khó khăn.

Đọc thêm

Tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm diệt...

Tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm diệt...
(PLVN) - Cảnh vật và con người phô diễn diện mạo của nó ra ngoài trong quan niệm của đạo Phật và cả đạo Giáo đều xuất phát từ tâm con người mà ra, rõ nét nhất là trong đạo Phật. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” là một dẫn dụ rõ nét nhất. 

Xin đừng dựa dẫm thánh thần...

Xin đừng dựa dẫm thánh thần...
(PLVN) - “ Tháng Giêng là tháng ăn chơi”… năm nào cũng thế, sau Tết là tới hội hè, chùa chiền, giải hạn… Suốt tuần qua, mạng xã hội ồn ào chuyện một tối có khoảng 30.000 người đến chùa làm lễ dâng sao giải hạn, chi phí cho một cuộc như vậy tốn nhiều chục tỉ đồng. Người dân bỏ tiền và thời gian để mong có niềm tin. Họ ngồi ở sân chùa, ngoài đường thành kính nghe người ta đọc kinh xin giải mọi tai họa, xin được an lành và tin rằng đã làm lễ rồi, sẽ tai qua, nạn khỏi. Bởi thế, đường về Phủ Tây Hồ, chùa Hương, chùa Phúc Khánh (Hà Nội) và nhiều cơ sở khác... tắc nghẹt vì người về tế lễ quá đông…

Tam bảo tự tâm

Tam bảo tự tâm
(PLVN) - Quy y Tam bảo là thuật ngữ về một nghi lễ đặc trưng của đạo Phật. Đây được coi như điểm khởi đầu mang tính định hướng, giác ngộ từ một “phật tử cảm tính” thành “phật tử đúng pháp” dưới ánh sáng, giáo lý đạo Phật. Thế nhưng, hiện vẫn không ít người cho rằng, quy y chỉ đơn thuần là nhờ bậc chân tu đặt cho một pháp danh…
“Không cần chùa to, Phật lớn mà cần tấm lòng nhân ái!”

“Không cần chùa to, Phật lớn mà cần tấm lòng nhân ái!”

(PLVN) - “Phật tại tâm - các “đại gia” cần phát tâm đối với người nghèo, chung tay cùng Nhà nước xây trường học, bệnh viện, nhà chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật, người già không nơi nương tựa, các cây cầu qua sông, qua suối cho trẻ đến trường. Có lẽ, đó là những thứ dân cần hơn một tháp Phật hay tượng Phật to nhất thế giới” - nhà văn Trần Thị Trường chia sẻ.

Đức Phật có bỏ loài người?

Đức Phật có bỏ loài người?
(PLVN) - Phật sẽ rời bỏ loài người khi xã hội tận cùng của mạt pháp. Khi con người không còn niềm tin vào cõi thiện, không tin vào Phật pháp và lấy Đức Phật ra bán buôn để mưu lợi, cầu danh…

“Tóm gọn” vụ kinh doanh lậu các sản phẩm 18+

“Tóm gọn” vụ kinh doanh lậu các sản phẩm 18+
(PLVN) - Một vụ kiểm tra bắt giữ hàng hóa là các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản đã được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Cục QLTT Hà Nội thực hiện ngay trước thềm Tết Kỷ Hợi. Nhưng ít người biết, để “tóm gọn” vụ này, lực lượng QLTT đã mất nhiều tháng trời theo dõi.
Góc khuất cuộc sống trong viện dưỡng lão

Góc khuất cuộc sống trong viện dưỡng lão

(PLVN) - Nhiều người những tưởng rằng người thân của họ luôn chăm sóc chu đáo ở viện dưỡng lão. Nhưng trên thực tế, rất nhiều trong số họ trở thành nạn nhân bị ngược đãi, cưỡng bức…

Thủ tướng tiếp các nhà đầu tư lớn tại Nghệ An

Thủ tướng tiếp các nhà đầu tư lớn tại Nghệ An
Sáng nay, 23/2, trước khi dự sự kiện xúc tiến đầu tư lớn nhất năm 2019 của Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế đầu tư vào tỉnh Bắc miền Trung này, nêu rõ quan điểm, Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển đất nước, nhất là vùng xa xôi, khó khăn.
""

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%