Thủ tướng: Cần khắc phục tình trạng 'đã phát nhưng chưa động'

 Người ta hay nói và thực tế vẫn còn là nhiều nơi “đã phát nhưng chưa động”, hoặc chưa động nhiều, "hình thức còn nặng hơn nội dung", Thủ tướng nêu một số mặt bất cập của công tác thi đua khen thưởng để khắc phục ngay trong thời gian tới.
Thủ tướng: Cần khắc phục tình trạng 'đã phát nhưng chưa động' Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu.

Sáng 23/2, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã họp, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng, để đánh giá kết quả công tác năm 2016, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2017 và thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 cũng như kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình, mô hình, nhân tố mới năm 2017.

Sau khi nghe các ý kiến thành viên Hội đồng, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) là không chỉ tôn vinh những cá nhân tốt, cách làm hay mà còn là một thiết chế tinh thần quan trọng, góp phần cùng thiết chế pháp luật để quản lý xã hội. Chúng ta xây dựng xã hội văn minh tiến bộ thì phải có pháp luật tốt, thể chế tốt, đồng thời cũng cần có các cuộc vận động đề cao giá trị đạo đức, chuẩn mực văn minh tiến bộ, trong đó công tác TĐKT có vai trò rất lớn.

“Nếu chúng ta không đổi mới tốt, không lo làm ăn, không hội nhập tốt, nếu không có người tốt và cách làm tốt thì đất nước khó thành công”, Thủ tướng nói.

Nhìn lại kết quả công tác TĐKT năm 2016, Thủ tướng nêu ra 6 thành công và một số tồn tại, kinh nghiệm để làm tốt hơn trong năm 2017.

Có thư khen ngay tại cuộc họp

Các kết quả tích cực mà Thủ tướng nhắc tới là đã phát động nhiều phong trào thi đua thực chất, hiệu quả hơn, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội của đất nước như các phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Hội đồng, Ban TĐKT đã góp ý, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về TĐKT hết sức nghiêm túc, trong đó tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Hội đồng TĐKT Trung ương hoạt động nghiêm túc, hiệu quả; đã củng cố, kiện toàn Hội đồng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng.

Nhiều bộ, ngành, địa phương đã chủ động tích cực triển khai các phong trào chung và phát động phong trào riêng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của ngành, địa phương và cơ quan mình.

Thứ năm, Thủ tướng đánh giá cao công tác tuyên truyền với nhiều chuyển biến, đặc biệt là đã nhân rộng một số điển hình tiên tiến.

Thứ sáu, công tác khen thưởng tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện (đã thẩm định, trình khen thưởng cho trên 110.000 tập thể, cá nhân, trong đó riêng phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" gần 10.000 trường hợp). Cơ cấu khen hợp lý hơn theo hướng tăng khen thưởng đột xuất, tăng cường phát hiện, khen thưởng người lao động trực tiếp, chủ động, kịp thời phát hiện khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích đóng góp cho xã hội.

“Ví dụ như các đồng chí đã đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với nữ tình nguyện viên Đặng Thị Thu Hương, 22 tuổi, bị tai nạn chết khi đi làm từ thiện, cứu giúp đồng bào ở tỉnh Quảng Bình”, Thủ tướng nói và cũng biểu dương ngay một số hành động đẹp vừa diễn ra mấy ngày qua như tập thể giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Hạ Long chờ hiến máu cứu học sinh bị tai nạn. Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng cho biết ông vừa có thư khen tập thể giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế Học viện Quân y 103 đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên ở Việt Nam.

Còn tình trạng “đã phát nhưng chưa động”

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra các mặt tồn tại, bất cập của công tác TĐKT như “người ta hay nói và thực tế vẫn còn là nhiều nơi “đã phát nhưng chưa động”, hoặc chưa động nhiều”; hình thức còn nặng hơn nội dung ở một số nơi; có trường hợp khen chưa sát, chưa đúng.

“Tôi lấy ví dụ về vấn đề mà dư luận đang xôn xao, là giải thưởng nhà nước trong lĩnh vực văn học, cho giới văn nghệ sĩ. Có câu hỏi rất lớn là tại sao Xuân Quỳnh, Thu Bồn chưa được khen? Do thủ tục, cách làm hay do chủ quan của bộ phận làm TĐKT?”, Thủ tướng nói và cho biết đã yêu cầu Bộ VHTT&DL báo cáo Chủ tịch nước, Thủ tướng về vấn đề này.

Công tác tuyên truyền về người tốt, việc tốt, tấm gương tốt, cách làm tốt, sáng tạo mới chưa đúng mức, giới thiệu cho công chúng còn ít.

Kinh nghiệm rút ra là gì? Thủ tướng cho rằng, để phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng thì cần phải đa dạng hình thức, có nhiều đổi mới, sáng tạo; tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực.

“Điều đặc biệt, muốn thành công, một kinh nghiệm lớn là phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể”, Thủ tướng nói.


Người tốt không đi xin được khen mà phải tìm đến họ

Định hướng nhiệm vụ năm 2017 trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng nêu rõ: Tinh thần mà Hội đồng đặt ra là “càng khó khăn thì càng phải thi đua” với mục tiêu là hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước năm 2017.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT.

Các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, “đừng có hô hào suông mà phải gắn với thực tiễn cuộc sống”. “Làm sao chấm dứt hình thức, đi vào thực chất là vấn đề đặt ra rất lớn”, Thủ tướng nói.

Cùng với các đợt phát động thi đua chung, cần phát động phong trào thi đua theo chuyên đề; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua.

Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tác động đến đời sống người dân làm thước đo khen thưởng. Phải hướng vào công nhân, người sản xuất, lao động trực tiếp.

Nhấn mạnh việc chủ động tìm kiếm, phát hiện người tốt, việc tốt, Thủ tướng nói: “Người tốt thì họ có lòng tự trọng, không đi xin được khen mà chính chúng ta phải đến tìm họ để khen, biểu dương kịp thời với hình thức thích hợp”.

Có hình khen thưởng vinh danh nhà khoa học nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ; lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Với mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, theo Thủ tướng, phải đặt vấn đề chú trọng khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội, cho cộng đồng, giải quyết việc làm, đặc biệt là khuyến khích khởi nghiệp, nhất là trong lớp trẻ, thanh niên nông thôn.

TĐKT cũng phải chú trọng hơn nữa vào tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh tiến bộ, kể cả việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, người khuyết tật, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

“Kinh tế thị trường chứ không phải xã hội thị trường, không phải chạy theo đồng tiền mà cái chính là bảo đảm giá trị nhân văn của con người, kính già yêu trẻ, quan tâm người nghèo, vùng khó khăn…Chúng ta nói đến tăng trưởng bao trùm trong phát triển chứ không phải tăng trưởng dành cho một bộ phận. Người dân được gì mới là quan trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu TĐKT gắn với nâng cao đạo đức, thái độ trách nhiệm thực thi công vụ bởi “nhân dân đang mong chờ việc này rất lớn”.

“Khi ông có chức, có quyền rồi thì thái độ dễ thay đổi lắm. Người xưa có câu “Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng” rồi. Cần khắc phục cái này để nhân dân tin yêu đội ngũ chúng ta, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở. Môi trường đầu tư có thay đổi hay không chính là do hệ thống của chúng ta”.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật về TĐKT, chú trọng chất lượng, thực chất, chống tình trạng lan tràn, hình thức. Khen thưởng nhiều nhưng kết quả công việc trong ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương vẫn chuyển biến chậm, hiệu quả thấp là không thể chấp nhận được.

Nội dung TĐKT bám sát, gắn chặt hơn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã và xây dựng văn hóa. Gắn với thành tích giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của xã hội, cộng đồng, lĩnh vực, ngành; với những sáng kiến tốt, phục vụ tận tâm người dân, doanh nghiệp.

TĐKT gắn với kết quả thực hiện công tác, nhiệm vụ được giao. TĐKT phải công khai minh bạch, không làm tốt sẽ phát sinh mâu thuẫn nội bộ.

Nhấn mạnh vai trò công tác tuyên truyền, Thủ tướng nêu rõ, phải có chương trình đồng bộ trong tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa toàn xã hội về gương người tốt, việc tốt, phong trào tốt. Báo chí từ Trung ương đến địa phương phải dành một thời lượng cần thiết cho vấn đề này. Ban TĐKT các cấp chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông.

Trong năm nay là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Thủ tướng yêu cầu, phải giải quyết dứt điểm việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và khen thưởng thành tích kháng chiến. Tổ chức tốt Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

/ VGP News

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Phóng viên trẻ và những bấp bênh nghề nghiệp

Phóng viên trẻ và những bấp bênh nghề nghiệp

(PLVN) - Công việc làm báo xếp thứ 5 trong 10 nghề được các bạn trẻ lựa chọn nhiều nhất hiện nay mặc dù đó là một công việc nhọc nhằn, gian nan và nguy hiểm... Trước những “màu hồng”, trước cánh cửa của làng báo như được ăn, được nói, được đi nhiều nơi thì thực tế, số phận những phóng viên trẻ có đẹp đến thế? 

Đọc thêm

Y tá 'ác quỷ' trong khu chăm sóc đặc biệt bệnh viện Delmenhorst

Y tá 'ác quỷ' trong khu chăm sóc đặc biệt bệnh viện Delmenhorst
(PLVN) - Hoegel đã hại bệnh nhân bằng cách sử dụng 5 loại thuốc bao gồm ajmaline, sotalol, lidocaine, amiodarone và canxi clorua, chủ yếu là thuốc điều trị tim đập nhanh. Tiêm quá liều những thuốc này có thể dẫn đến giảm huyết áp, rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng.

Thái Nguyên: Trước nghi vấn đấu thầu không minh bạch, Bệnh viện C từ chối cung cấp thông tin

Thái Nguyên: Trước nghi vấn đấu thầu không minh bạch, Bệnh viện C từ chối cung cấp thông tin
(PLVN)  Việc lựa chọn nhà thầu là doanh nghiệp thân quen, từng trúng và thực hiện nhiều gói thầu đã khiến cho nhiều người nghi ngờ sự minh bạch trong công tác đấu thầu. Để làm rõ năng lực của nhà thầu và sự khách quan trong công tác lựa chọn nhà thầu, phóng viên đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện C Thái Nguyên, nhưng thông tin mà bạn đọc quan tâm đã không được cung cấp. 

Bí ẩn chưa lời đáp về số phận Căn phòng Hổ phách

Bí ẩn chưa lời đáp về số phận Căn phòng Hổ phách
(PLVN) - Được ví là Kỳ quan thứ 8 của thế giới vì giá trị và tính nghệ thuật của nó nhưng số phận của Căn phòng Hổ phách lại vô cùng “long đong” khi phải “qua tay” nhiều chủ sở hữu. Cho đến nay, người ta cũng không thể nói rõ căn phòng còn tồn tại hay đã bị phá hủy trong chiến tranh.

Có nên tập thể dục để thải độc sau khi nhậu?

Có nên tập thể dục để thải độc sau khi nhậu?
Chồng tôi có quan điểm là sau khi nhậu nên đi tập cho vã mồ hôi để thải độc và giã rượu. Xin hỏi có nên đi tập sau khi uống rượu? Cách tập này có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? (Đỗ Lan Anh, TP Hồ Chí Minh)
Thân phận 'hạng hai' của những cô dâu ngoại ở Arab Saudi

Thân phận 'hạng hai' của những cô dâu ngoại ở Arab Saudi

(PLVN) - Với Teresa Malof, đoạn quảng cáo tìm y tá làm việc ở Arab Saudi thực sự là cơ hội để làm lại cuộc đời. Lúc bấy giờ Malof 29 tuổi, có mẹ vừa qua đời và cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ. Cảm thấy cần một khởi đầu mới, Malof quyết định rời Cincinnati, Mỹ, và tới làm việc tại Bệnh viện Vệ binh Quốc gia Vua Fahad ở Riyadh, thủ đô Arab Saudi.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Đoàn Thanh niên là sợi dây thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết 2 nước Việt – Lào

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Đoàn Thanh niên là sợi dây thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết 2 nước Việt – Lào

(PLVN) - Sáng 15/6, tại TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã diễn ra buổi tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào về phát huy vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức trẻ và tổ chức Đoàn Thanh niên trong giai đoạn hiện nay”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã đến dự và chỉ đạo tọa đàm.

Du ký - du hành

Du ký - du hành
(PLVN) - Khái niệm du ký đã xuất hiện từ lâu, những cái tên nổi tiếng thế giới như Jack Kerouac, Laurie Lee, Jonathan Raban… qua những áng văn tuyệt vời về những chuyến hành trình miệt mài đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới; mà trong đó họ cũng tìm thấy bản thân mình. Người trẻ thời hiện đại dường như cùng đồng điệu với thôi thúc đó, cũng khao khát đi, trải nghiệm và ghi lại cuộc hành trình khám phá của riêng mình…

“Bão ngầm” cuộc khốc liệt đấu tranh bài trừ ma túy và tội phạm hình sự

“Bão ngầm” cuộc khốc liệt đấu tranh bài trừ ma túy và tội phạm hình sự
(PLVN) - Series phim “Bão ngầm” dài 45 tập kể về hành trình phá đường dây ma túy xuyên quốc gia của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy. Với những cuộc đấu mưu đầy cam go và những trận đánh khốc liệt vào hang ổ tội phạm, các đại cảnh hoành tráng, những màn võ thuật đỉnh cao,… "Bão ngầm" hứa hẹn sẽ là một trong series phim truyền hình ăn khách của mảng đề tài đấu tranh chống tội phạm
Bia miệng

Bia miệng

(PLVN) - Ngày tôi lơ ngơ bước chân vào làng báo, cầm bút tập tọe viết những dòng tin đầu tiên, một người bạn đồng nghiệp đi trước, trong lúc trà dư tửu hậu buông lời nhận xét: “Nghề của chúng ta góp phần tạo ra bia miệng. Thế nên, trước khi đăt bút viết hãy dành một phút nghĩ xem dòng chữ của mình sẽ để lại cho người, cho đời.” - câu chuyện của bạn vu vơ thôi, không ám chỉ dạy bảo ai cả, nhưng tôi nhớ mãi.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%