Thông điệp của Thủ tướng

Thứ Tư, 25/7/2018 05:44 GMT+7
(PLO) - Hôm qua, ngày 24/7 tại Hội nghị Thúc đẩy Cơ chế một cửa Quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại được tổ chức tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Việt Nam phải là nơi thực thi tốt những cam kết quốc tế. Đến Việt Nam, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, khách du lịch có môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất để mọi người cảm thấy thoải mái, thuận lợi như về nhà của mình.
Thông điệp của Thủ tướng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ đại biểu tham dự Hội nghị Thúc đẩy Cơ chế một cửa Quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại

Điều này không chỉ là một “thông điệp” mà đã trở thành “tuyên ngôn” của người đứng đầu Chính phủ. Vâng, muốn hội nhập sâu rộng, tăng xuất khẩu tốt hơn nữa thì thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia là quan trọng, bởi Cơ chế một cửa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Mục đích của Chính phủ hiện nay không gì khác ngoài việc tiếp tục tạo điều kiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất cho mọi đối tượng, kể doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp tư nhân trong nước. Điều này đặt các bộ, ngành, địa phương trước sự lựa chọn duy nhất: rà soát, xem xét lại để làm tốt hơn, phải cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn.

Năm 2018 không còn nhiều thời gian, Thủ tướng giao cho các bộ, ngành, đơn vị liên quan phải hoàn thành việc kết nối tối thiểu 130 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, phấn đấu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành xuống dưới 15%, nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về quản lý của cơ quan nhà nước và chống buôn lậu, gian lận thương mại. Cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Có một điều lạ kỳ là Việt Nam luôn “nợ” quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành, nhiều cái có giá trị hiện hành thì vô cùng lạc hậu. Đã đến lúc, chấm dứt tình trạng có danh mục hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành nhưng không có quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc tiêu chí, phương pháp kiểm tra, trừ trường hợp hàng hóa đặc thù. Chúng ta đã làm quen với giá trị chuỗi, về liên kết, logistics thì không có cớ gì thủ tục hành chính, quy chuẩn, tiêu chuẩn tiếp tục trở thành rào cản.

Với mục đích hội nhập, các bộ, ngành sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động của Chính phủ thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại từ nay đến năm 2020 trong tháng 8/2018. Đồng thời, trình Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu trong tháng 9/2018.

“Nói trên này nhưng dưới không hành động, tham nhũng, bắt doanh nghiệp đi lại nhiều lần, họ kêu nhiều lắm đấy. Việt Nam phải là nơi thực thi tốt những cam kết quốc tế. Đến Việt Nam, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, khách du lịch có môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất để mọi người cảm thấy thoải mái, thuận lợi như về nhà của mình", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Vâng, đã đến lúc phải “phục vụ” doanh nghiệp một cách nhanh chóng, khẩn trương – xem đó là tiêu chuẩn đạo đức công vụ và là bản chất của nền hành chính./.

Ngô Đức Hành

Tin liên quan

Các tin khác