Thành tích đáng biểu dương của Ban Kinh tế TW

Thứ Tư, 11/1/2017 16:28 GMT+7
(PLO) - Năm đầu tiên sau khi tái lập, Ban Kinh tế TW được giao chủ trì triển khai thực hiện 3 Đề án lớn trình Hội nghị TW 5 và 4 Đề án lớn trình Bộ Chính trị trong năm 2017. Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình, các đề án đang được triển khai đúng tiến độ. Ban Kinh tế TW năm 2016 được ghi nhận đã chú trọng đổi mới để đảm bảo thực chất và hiệu quả hơn…
Thành tích đáng biểu dương của Ban Kinh tế TW
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh triển khai thực hiện các Đề án lớn, công tác thẩm định của Ban Kinh tế TW trong năm 2016 đã có những đổi mới và nâng cao về chất lượng, thể hiện được bản lĩnh và chính kiến; nhiều ý kiến thẩm định của Ban đã có những đóng góp quan trọng trong tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với vấn đề lớn về KT-XH.

Ngoài ra, trong năm qua, công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ban đối với việc việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về KT-XH của Đảng đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc TW cũng đã được Ban chú trọng đổi mới để đảm bảo thực chất và hiệu quả hơn.

Năm 2016, Ban Kinh tế Trung ương cũng là số ít các ban đảng đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Ban trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kinh tế TW sáng nay (11/1), Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Trong những năm qua, Đảng ta đã khẳng định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Để làm tốt nhiệm vụ to lớn, nặng nề này, TW Đảng đã ban hành quyết định thành lập lại Ban Kinh tế TW. Qua 4 năm kể từ khi tái lập, Ban Kinh tế TW đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện quyết tâm rất cao!”.

Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng đã biểu dương những thành tích đạt được cũng như tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Ban Kinh tế TW và cho rằng: Ban Kinh tế TW đã bám sát chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng kế hoạch công tác năm của mình. Các nhiệm vụ, đề án được Ban Kinh tế TW xây dựng đều hướng tới tầm nhìn chiến lược dài hạn về phát triển KT-XH, có điểm nhấn, trọng tâm, trọng điểm và tác động sâu sắc vào hệ thống;

Trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Kinh tế TW đã chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học trong cả nước trên từng lĩnh vực; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan Đảng ở TW, Ban Cán sự đảng Chính phủ và các bộ, ngành; kết hợp các tỉnh ủy, thành ủy khảo sát thực tế tại các địa phương, từ đó tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn và quan trọng của đất nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng đề nghị Ban Kinh tế TW bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ động thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kịp thời, hiệu lực và hiệu quả.

Trong đó, cần tập trung hoàn thành Đề án "Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công" và các Đề án trình Hội nghị TW lần thứ 5 khóa XII sắp tới; chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các cơ quan đảng ở TW, các tỉnh ủy thành ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề về phát triển KT-XH của đất nước.

Trước những diễn biến tình hình  quốc tế, khu vực và trong nước, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng Đinh Thế Huynh  đề nghị Ban Kinh tế  TW  cần chủ động hơn nữa trong việc cập nhật, dự báo diễn biến tình hình kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề KT-XH quan trọng;

Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, phối hợp Ban Tổ chức TW trình Bộ Chính trị để kiện toàn bộ máy tổ chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"  trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hiện Ban Kinh tế TW là cơ quan thường trực Đề án "Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công"; Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của Hội nghị TW 5 khóa IX về "Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân";

Đề án "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN"; Đề án "Tổng kết Nghị quyết TW 3 khóa IX về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước". Đây là những đề án quan trọng trình Hội nghị TW 5 khóa XII sắp tới.

Tin liên quan

Các tin khác