"Tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu sẽ là hoạt động có nền nếp"

Thứ Ba, 10/4/2012 08:27 GMT+7

Việc lựa chọn Bí thư chi bộ tiêu biểu dự trên kết quả hoạt động của các chi bộ, vai trò, phẩm chất và những đóng góp của cá nhân các đồng chí Bí thư chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng. Từ tôn chỉ đó, Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành những tiêu chí cụ thể để lựa chọn 500 Bí thư chi bộ tiêu biểu.

Kỷ niệm 64 năm truyền thống của Đảng bộ các cơ quan Chính – Dân – Đảng Trung ương (TƯ), 5 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ (11/4/2007 – 11/4/2012), hôm nay – 10/4, Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ tổ chức tuyên dương 500 Bí thư chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối. Nhân sự kiện này,  Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ.

Hoạt động kỷ niệm trọng tâm
 
Nhân dịp 64 năm truyền thống Đảng bộ các cơ quan Chính – Dân – Đảng TƯ và 5 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ, xin ông cho biết Đảng ủy Khối sẽ tổ chức những hoạt động kỷ niệm gì?
Do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, cuối năm 1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ TƯ Đảng quyết định lập Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng TƯ bao gồm các chi bộ trong các cơ quan TƯ Đảng, Chính phủ và Mặt trận, là những cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến anh dũng, là trụ cột của nhân dân lao động Việt Nam. Ngày 11/4/2007, thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 4, 5 (Khóa X), Bộ Chính trị đã có Quyết định số 47-QĐ/TW về lập Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 7 đảng bộ Khối và Ban Cán sự Đảng Ngoài nước.
 
Từ một Đảng bộ được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc với 20 chi bộ nhỏ bé gồm mấy trăm đảng viên, đến nay, Đảng bộ Khối đã có 60 đảng bộ trực thuộc với hơn 6,5 vạn đảng viên (trong đó có trên 10.000 đảng viên đang công tác, học tập và lao động ở nước ngoài) sinh hoạt trong 4.800 chi bộ. 
 
Nhân dịp 64 năm truyền thống Đảng bộ các cơ quan Chính – Dân – Đảng và 5 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ, các cấp ủy đảng trong Khối đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, kịp thời động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Khối, như tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu, gặp gỡ, thi Bí thư chi bộ giỏi; tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ”; gặp mặt các thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ các cơ quan Chính – Dân – Đảng các thời kỳ, hội diễn văn nghệ, thể thao…, trong đó lễ tuyên dương 500 Bí thư chi bộ tiêu biểu được coi là một hoạt động trọng tâm.
 
Lần đầu tiên tổ chức lễ tuyên dương, Đảng ủy Khối có gặp những khó khăn, trở ngại gì không, thưa ông?
 
Đây là lần đầu tổ chức tuyên dương Bí thư chi bộ với số lượng lớn, đối với Đảng bộ Khối, hoạt động này được chuẩn bị trong thời gian ngắn từ khi quyết định, ban hành kế hoạch đến tổ chức thực hiện khoảng 2 tháng, tiến hành đồng thời rất nhiều nội dung công việc, từ việc ban hành tiêu chuẩn và tổ chức lựa chọn Bí thư chi bộ tiêu biểu từ cơ sở, đến khâu nội dung, hậu cần…, nhất là việc xây dựng tiêu chuẩn thế nào, tuyên dương ra sao để đảm bảo người được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng, lại phải gắn liền với chi bộ trong sạch, vững mạnh…
 
Tuy nhiên, bên cạnh những bộn bề khó khăn đó, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, động viên của các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; các cấp, các ngành và các đảng ủy trực thuộc, nên việc tuyên dương được diễn ra theo đúng kế hoạch.
 
Thưa ông, đâu là tiêu chí để lựa chọn được 500 Bí thư tiêu biểu dự Lễ tuyên dương và 100 Bí thư tiêu biểu dự buổi gặp mặt với Chủ tịch Nước? Liệu có sự cào bằng, phân bổ chỉ tiêu không khi Đảng bộ Khối có tới 60 đảng bộ trực thuộc với gần 5.000 chi bộ?
 
Việc lựa chọn Bí thư chi bộ tiêu biểu dự trên kết quả hoạt động của các chi bộ, vai trò, phẩm chất và những đóng góp của cá nhân các đồng chí Bí thư chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Đảng. Từ tôn chỉ đó, Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành những tiêu chí cụ thể để lựa chọn 500 Bí thư chi bộ tiêu biểu.
 
Đây phải là những đồng chí Bí thư chi bộ có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, là những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống; có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng với ít nhất 2 năm liên tục giữ cương vị Bí thư chi bộ và đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, chi bộ đó phải là chi bộ trong sạch, vững mạnh 3 năm liền. Trên cơ sở đó, căn cứ vào vị trí, vai trò của từng đảng bộ, số lượng đảng viên, chi bộ để phân bổ chỉ tiêu và được các cấp ủy đảng xem xét, lựa chọn và giới thiệu từ cơ sở.
 
Sẽ định kỳ tuyên dương ở cấp Đảng bộ Khối
 
Việc tổ chức tuyên dương nói trên có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Vậy xuất phát từ đâu, Đảng ủy Khối đã đề ra sáng kiến rất hay này và buổi lễ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay, nhất là thời điểm chúng ta đang tích cực triển khai Nghị quyết TƯ 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”?
 
Đúng như vậy, việc tổ chức tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu là việc chưa có tiền lệ đối với Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ. Có hai lý do chính cho việc tổ chức tuyên dương Bí thư chi bộ: 
 
Thứ nhất, xuất phát từ vị trí, vai trò của chi bộ và đội ngũ Bí thư chi bộ, có thể nói Bí thư chi bộ là linh hồn trong mọi hoạt động của chi bộ, Bí thư chi bộ tốt thì mọi hoạt động của chi bộ đều thành công. Vì vậy, rất cần có sự động viên, khích lệ, kịp thời đội ngũ cán bộ này.
 
Thứ hai, tuyên dương Bí thư chi bộ chính là sự cụ thể hóa sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương của TƯ về tổ chức xây dựng Đảng, trong đó, việc thực hiện Chỉ thị số 10 – CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ gắn với việc triển khai Chỉ thị 03 CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong thời điểm toàn Đảng đang tích cực triển khai thực hiên Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc tuyên dương này sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực; khuyến khích phát triển những mặt tích cực, những gương điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
 
Được biết, mong muốn của Đảng bộ Khối là việc tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu sẽ là một trong những công việc quan trọng và thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Nếu làm được như thế thì sẽ tổ chức theo từng cấp ra sao, theo định kỳ nào, thưa ông?
 
Xác định vị trí, vai trò quan trọng của chi bộ, Bí thư chi bộ trong toàn bộ hoạt động của chi bộ, Đảng ủy Khối đã ban hành nhiểu chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi bộ. Trong đó, ngay đầu năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có đề ra nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi bộ; ban hành văn bản chỉ đạo đại hội các chi bộ hết nhiệm kỳ đúng với quy định, tiếp tục thực hiện lãnh đạo đơn vị đồng thời là Bí thư chi bộ, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng... Việc tổ chức tuyên dương, biểu dương Bí thư chi bộ tiêu biểu, giao lưu giữa các chi bộ… là một trong số nội dung và giải pháp đó.
 
Từ kết quả của việc tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu lần thứ nhất này,  Đảng ủy Khối sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để việc tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu trở thành nền nếp trong mỗi nhiệm kỳ, coi đây là một giải pháp góp phần đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ của cán bộ làm công tác đảng, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng.
 
Dự kiến sẽ được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm từ 1 - 2 lần ở cấp Đảng bộ Khối; đối với các đảng bộ trực thuộc thì tùy điều kiện cụ thể của mình tổ chức tôn vinh đội ngũ Bí thư và lựa chọn hình thức phù hợp.
 
Xin trân trọng cảm ơn ông!
 
Hoàng Thư (thực hiện)

Tin liên quan

Các tin khác