Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Thứ Sáu, 4/5/2012 06:59 GMT+7

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 09/2012 nhằm cụ thể một số nội dung của Nghị định số 31/2012/NĐ-CP và Nghị định 35/2012/NĐ-CP (ngày 18/4/2012) về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 09/2012 nhằm cụ thể một số nội dung của Nghị định số 31/2012/NĐ-CP và Nghị định 35/2012/NĐ-CP (ngày 18/4/2012) về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa.

Hướng dẫn vấn đề này, Thông tư 35 đã liệt kê 6 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách cũng như mức trợ cấp của từng đối tượng. Cụ thể, đối với ba nhóm đối tượng như: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 1/5/2012; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày ngày 1/5/2012; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/5/2012. Mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng của ba nhóm đối tượng này từ ngày 1/5/2012 sẽ bằng mức lương hưu, trợ cấp tháng 4/2012 x 1,265.

Nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1/5/2012 thì từ ngày 1/5/2012 được điều chỉnh như sau: đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ ngày 01/5/2012 bằng Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 4/2012 x 1,265.

Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa (đối với trường hợp không điều trị nội trú) trong khoảng thời gian từ ngày  01 tháng 5 năm 2011 đến 30 tháng 4 năm 2012 mà chưa được giải quyết chế độ thì mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng ra viện hoặc có kết luận của Hội đồng giám định y khoa; từ ngày 1 tháng 5 năm 2012, mức trợ cấp của đối tượng này được điều chỉnh bằng mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 4/2012 x 1,265.

Đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp phục vụ, thì từ ngày 1/5/2012, mức trợ cấp phục vụ hàng tháng được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp tuất đối với thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 1/5/2012  được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng. Đối với người chết trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2011 đến 30 tháng 4 năm 2012 mà thân nhân chưa được giải quyết chế độ tuất thì mức trợ cấp hàng tháng của các tháng trước ngày 01/5/2012 được tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng. Từ ngày 01/5/2012, mức trợ cấp tuất hàng tháng của đối tượng trên được điều chỉnh lên 1.050.000 đồng/tháng.

Những nhóm đối tượng đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản trước ngày 01/5/2012  thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà từ  01/5/2012 trở đi còn thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định thì mức trợ cấp của thời gian được hưởng còn lại được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng.

Quân nhân, công an nhân dân chuyển ngành rồi nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động đã được hưởng phụ cấp chuyển ngành theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ, thì từ ngày 01/5/2012 khoản phụ cấp chuyển ngành được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng.

Người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 812/TTg, nếu mức lương hưu điều chỉnh thấp hơn 1.575.000 đồng/tháng, thì từ ngày 01/5/2012 được điều chỉnh bằng 1.575.000 đồng/tháng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/6/2012; các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1/5/2012.        

Thái Chi

Tin liên quan

Các tin khác