Hải Phòng sẽ hoàn thành vụ Tiên Lãng trước 31/3

Thứ Hai, 13/2/2012 07:43 GMT+7

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; bám sát các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 10/2/2012 của Văn phòng Chính phủ và của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Kết luận số 02-KL/TU ngày 7/2/2012 và sẽ hoàn thành trước ngày 31/3/2012.

[links()] Theo bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, hôm qua (12/2) Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành kế hoạch 24/BTVTU về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

thu%20tuong%20copy[1].jpg
...bám sát các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; bám sát các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 10/2/2012 của Văn phòng Chính phủ và của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Kết luận số 02-KL/TU ngày 7/2/2012.

Thành phố sử dụng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Thành uỷ, điều hành của UBND TP, đảm bảo nhanh gọn, chính xác, khách quan, chủ động tranh thủ sự hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Trung ương, không để phát sinh những sai sót mới, sớm ổn định tình hình ở địa phương huyện Tiên Lãng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kết luận của Thủ tướng, Hải Phòng xác định phải gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng, đồng thời phát huy thành tựu to lớn và truyền thống tốt đẹp của TP Hải Phòng, huyện Tiên Lãng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012. 

Theo kế hoạch trên, Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn; xử lý các vi phạm về sử dụng đất của ông Vươn theo đúng các quy định của pháp luật và làm thủ tục cho ông Vươn sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về việc: chấp thuận đề nghị cưỡng chế thu hồi đất không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng; khi vụ việc xảy ra, chậm chỉ đạo làm rõ đúng sai và trách nhiệm của tập thể, cá nhân; báo cáo chưa đầy đủ - nghiêm túc với Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận;

Chỉ đạo Thanh tra TP, Công an TP, Sở TN&MT kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND TP giao tại Công văn số 4778/UBND-ĐC ngày 17/8/2011 về việc hướng dẫn UBND huyện Tiên Lãng thực hiện việc cưỡng chế đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo Văn phòng UBND TP kiểm điểm việc theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện Công văn số 4778/UBND-ĐC ngày 17/8/2011 của UBND TP việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng theo quy định;

Chỉ đạo các ngành chức năng và các quận, huyện rà soát đánh giá hiện trạng tình hình quản lý sử dụng diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng quỹ đất này theo quy định của pháp luật, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Đảng uỷ Công an TP được yêu cầu chỉ đạo nhanh chóng điều tra để đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật việc phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của Công an huyện Tiên Lãng về việc không tham mưu tốt cho UBND huyện Tiên Lãng, không nắm chắc tình hình, xử lý tình huống không tốt để gây hậu quả nghiêm trọng.

Đảng uỷ Công an TP, Ban Cán sự đảng VKSND TP, TANDTP khẩn trương đưa vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.

Riêng Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng được yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất; chỉ đạo việc đình chỉ công tác đối với cán bộ và chỉ đạo Đảng uỷ xã Vinh Quang kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến vụ phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện, sớm ổn định tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân địa phương.

Ban Cán sự đảng TAND TP Hải Phòng phải xin ý kiến của Ban Cán sự đảng TANDTC về việc chỉ đạo TAND TP Hải Phòng và TAND huyện Tiên Lãng nghiêm túc kiểm điểm việc xét xử đối với vụ việc này; Ban Cán sự đảng VKSND TP xin ý kiến của Ban Cán sự đảng VKSNDTC về việc chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm về việc kiểm sát đối với việc xét xử vụ việc này.

Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu Đảng uỷ BCH quân sự TP chỉ đạo kiểm điểm BCH Quân sự huyện Tiên Lãng về việc không tham mưu tốt cho UBND huyện Tiên Lãng trong việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất; tự ý điều động lực lượng không báo cáo xin phép cấp trên theo quy định, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng uỷ Quân khu III; Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở TT &TT kiểm điểm về việc tham mưu cho Thành uỷ, UBND TP việc tổ chức cung cấp thông tin và định hướng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Thường vụ Thành uỷ  Hải Phòng ghiêm túc nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước Đảng bộ và nhân dân TP; tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc toàn diện, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xảy ra vụ việc này và chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để xảy ra vụ việc tương tự, sớm ổn định tình hình mọi mặt của huyện Tiên Lãng.

Linh Nhâm


 

Tin liên quan

Các tin khác