Dự luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều ưu đãi cho dự án mới

Thứ Ba, 21/5/2013 10:45 GMT+7

Chiều nay, Dự thảo luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội đưa ra thảo luận tại các tổ. Dự thảo lần này có khá nhiều điểm được coi là “cởi mở” cho doanh nghiệp.

[links()]Chiều nay, Dự thảo luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội đưa ra thảo luận tại các tổ. Dự thảo lần này có khá nhiều điểm được coi là “cởi mở” cho doanh nghiệp.

Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 5
Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 5

Bổ sung đối tượng được miễn thuế

Điều đáng chú ý nhất, Dự thảo đã bổ sung nhiều hạng mục vào danh sách những đối tượng được miễn thuế, quy định cụ thể tại Khoản 3 – Điều 1 Cụ thể là: (i) thu nhập từ sản xuất muối của hợp tác xã (HTX); (ii) thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) khó khăn và địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; (iii) thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của doanh nghiệp ở địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn; (iv) thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản; (v) thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của DN được cấp chứng chỉ.

“Thu nhập từ hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của nhà nước của Ngân hàng phát triển Việt Nam, thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của ngân hàng chính sách xã hội, thu nhập của các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thu nhập của tổ chức Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam; thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hoá (XHH) trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và các lĩnh vực XHH khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và các lĩnh vực XHH khác” cũng là đối tượng được ban soạn thảo dự luật đề nghị được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí quảng cáo tăng lên 15%

Về các khoản chi được trừ và không được trừ, Luật hiện hành quy định nguyên tắc xác định khoản chi được trừ và quy định cụ thể 14 khoản chi không được trừ. Quy định này đã được bổ sung tại khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật. Theo đó: (i) bổ sung quy định về điều kiện được tính vào chi phí được trừ phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; (ii) nâng tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại từ 10% lên 15%, đồng thời loại bỏ một số khoản chi không mang tính chất quảng cáo, khuyến mại như chiết khấu thanh toán, chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí ra khỏi diện chi phí khống chế; (iii) bổ sung vào diện khoản tài trợ được tính vào chi phí được trừ đối với khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước đối với các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (iv) bổ sung quy định về khống chế chi phí lãi tiền vay không được trừ vào chi phí đối với khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu...

Đồng thời Dự luật cũng bỏ quy định về khoản chi không được trừ đối với phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng, hàng hoá do DN tự xây dựng và thông báo với cơ quan thuế.  

Nhiều ưu đãi dự án đầu tư mới

Dự luật đặc biệt có nhiều ưu đãi đối với các dự án đầu tư mới. Theo đó, bổ sung diện áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế tối đa trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới liên quan đến việc phát triển công nghệ cao; Các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng hoặc tối thiểu 300 triệu USD, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

Hoặc dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng hoặc tối thiểu 300 triệu đô la Mỹ, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động.

Diện áp dụng thuế suất ưu đãi 10% cũng được bổ sung thêm các đối tượng như: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định Điều 53 Luật nhà ở năm 2005; - Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo) theo quy định của Luật báo chí; Thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật xuất bản;...

Các doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức DN, chuyển đổi sở hữu ... sẽ không được hưởng ưu đãi như doanh nghiệp đầu từ mới hoàn toàn.

Để đảm bảo phù hợp với thực tế phát sinh, rõ ràng, minh bạch và tránh vướng mắc trong thực hiện, khoản 12 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung quy định trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế trên tổng doanh thu của doanh nghiệp; đồng thời bổ sung quy định rõ trường hợp trong cùng một thời gian, nếu DN được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì DN được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

Nhật Thanh

Tin liên quan

Các tin khác