Chống tham nhũng, lãng phí, quan trọng nhất là thái độ hành xử.

Thứ Sáu, 12/8/2011 08:50 GMT+7

Tới đây sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung luật về phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm để đáp ứng hơn nữa yêu cầu đặt ra.

 “Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu và việc thực hành tiết kiệm, điều quan trọng nhất là thái độ hành xử của các cơ quan, các cấp, bởi chúng ta đã có đầy đủ luật phòng, chống tham nhũng và lãng phí” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh khi trao đổi với cử tri quận 4, tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 1, TP.Hồ Chí Minh sáng qua -  11/8.

 

dhf
Chống tham nhũng, lãng phí, quan trọng nhất là thái độ hành xử.

 

Theo Chủ tịch nước, Đảng và Nhà nước nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ nhiều năm qua.

Tuy nhiên, kết quả dù có nhưng chưa đạt mục tiêu, chưa như mong muốn, vì vậy bức xúc của cử tri về vấn đề này là hoàn toàn chính đáng. Chủ tịch nước cho biết, tới đây sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung luật về phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm để đáp ứng hơn nữa yêu cầu đặt ra.

Trao đổi cùng bà con cử tri về vấn đề chủ quyền biển đảo, Chủ tịch nước khẳng định chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng đối với bất kỳ quốc gia nào; quan điểm, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nhưng đồng thời cũng phải giữ vững môi trường hòa bình để phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, để đồng thời làm được hai việc trên đòi hỏi phải có phương sách đúng và đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia thông qua đàm phán hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hoàng Liên Sơn

 

 

Tin liên quan

Các tin khác