Ai gây ô nhiễm thì phải bỏ tiền khắc phục

Thứ Ba, 1/6/2010 16:12 GMT+7

Nếu đánh thuế mà vẫn để gây ô nhiễm môi trường thì đó không phải là mục đích chính

TIN LIÊN QUAN

cc
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên

Bản chất số một của thuế môi trường không phải là thu tiền như những loại thuế khác.

Mục đích chính của thu thuế tài nguyên không phải là thu tiền mà là dùng công cụ kinh tế để hạn chế, ngăn chặn người tiêu dùng sử dụng quá mức các sản phẩm gây ô nhiễm trong cuộc sống, kể cả sinh hoạt, để giảm ô nhiễm môi trường. Và mục đích lớn hơn là không để gây ô nhiễm môi trường.

Nếu đánh thuế mà vẫn để gây ô nhiễm môi trường thì đó không phải là mục đích chính. Ai gây ô nhiễm thì phải bỏ tiền để khắc phục sự cố môi trường. Đó mới là thu thuế.

Trong lĩnh vực môi trường có trường hợp phải đánh thuế, có trường hợp phải thu phí, nhưng có những trường hợp phải thu cả thuế và phí.

Phí đánh vào quá trình sản xuất, thuế để áp dụng cho các trường hợp đã sử dụng, thải ra môi trường. Nên khi sản xuất đã thu phí môi trường thì khi người tiêu dùng mua sản phẩm của DN, sử dụng và thải ra môi trường thì vẫn phải chịu thuế môi trường”.

H.G (ghi)

Tin liên quan

Các tin khác