• Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tham nhũng

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tham nhũng
  (PLVN) - Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW đảm bảo thống nhất, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp.

  Hải Phòng: Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

  Hải Phòng: Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
  (PLO) - Ngày 15/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BVH TW Đảng (khóa XII). 
  Ngày 15.1, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BVH TW Đảng (khóa XII). Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cùng các uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ.

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân
  (PLO) -Mỗi chiến công, thành tích của Công an nhân dân đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Bác Hồ kính yêu; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự thương yêu, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào cả nước - Đại tướng, GS. TS Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ trong bài viết có cùng chủ đề dưới đây.

  Tán thành khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến Pháp

  Tán thành khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến Pháp
  (PLO) - Theo Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (DTSĐHP), tuyệt đại đa số ý kiến nhân dân và các đại biểu Quốc hội tán thành việc khẳng định trong Hiến pháp vai trò lãnh đạo của Đảng và những nội dung thể hiện tại Điều 4 của Dự thảo. 

  Phổ biến, giáo dục pháp luật: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, hướng mạnh về cơ sở

  Phổ biến, giáo dục pháp luật: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, hướng mạnh về cơ sở

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 - 2016.

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

  Ngày 25-5-2011, Ban Bí thư ban hành Công văn số 07-CV/TW về việc tổng kết Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 24-2-2003 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông" gửi các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc TW; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp TW.

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực VH-TT-DL

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực VH-TT-DL

  (HPĐT)- Làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng sáng 22-4 tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh như vậy khi đề cập đến nội dung cụ thể các lĩnh vực hoạt động của ngành. 

  Thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng

  Thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng

  Ngày 5-10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

  Ngày 22-6-2010, Ban TVTU ra Thông tri số 25-TT/TU về việc thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới".

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tội phạm

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tội phạm

  (HP)- Sáng 7-4, Ban chỉ đạo chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138) do chủ trì làm việc với thành phố Hải Phòng về việc khảo sát, đánh giá tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm.

  Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia

  Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
   (HP)- Chiều 2-10, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 8) về “chiến lược an ninh quốc gia”; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa 10) về “tăng cường công tác lãnh đạo, bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới” và Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 40 của Bộ Chính trị về “công tác công an trong tình hình mới”.

  Dự hội nghị Đảng bộ khối Doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận: Sớm tổng kết, đánh giá mô hình Đảng bộ khối, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng tại các loại hình doanh nghiệp

  Dự hội nghị Đảng bộ khối Doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận: Sớm tổng kết, đánh giá mô hình Đảng bộ khối, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng tại các loại hình doanh nghiệp

  (HP)- Đây là một trong những yêu cầu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Đảng bộ khối Doanh nghiệp.

  Tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với HĐND các cấp

  Tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với HĐND các cấp

  (HP)- Sáng 29-1, Thường trực HĐND thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Đình Then dự họp.

  Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các công ty cổ phần: Thành công và những vướng mắc cần tháo gỡ

  Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các công ty cổ phần: Thành công và những vướng mắc cần tháo gỡ

  Hiện thành phố Hải Phòng có gần 100 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp hoàn tất thủ tục cổ phần hoá. Các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp cổ phần được tổ chức, sắp xếp lại phù hợp với mô hình mới,  cơ bản phát huy được vai trò lãnh đạo, là hạt nhân chính trị lãnh đạo doanh nghiệp. Nhưng thực tế đang phát sinh nhiều vấn đề mới, khiến một số tổ chức cơ sở Đảng ở doanh nghiệp cổ phần hoá lúng túng khi thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thậm chí có lúc, có nơi bị lu mờ.

  Đảng bộ khối doanh nghiệp: Tìm phương thức hoạt động đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng

  Đảng bộ khối doanh nghiệp: Tìm phương thức hoạt động đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng

  (HP)- Đảng bộ khối doanh nghiệp có hơn 2500 đảng viên, loại hình đa dạng, hoạt động theo mô hình mới, do vậy Đảng uỷ khối cần phát huy trí tuệ, tìm phương thức hoạt động đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng- Đồng chí Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ nhấn mạnh tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp lần thứ 2 sơ kết công tác quý 3.

  3 nhóm giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

  3 nhóm giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

  (HP)- Sáng 10-10, Sở Khoa học-Công nghệ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài “Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp uỷ Đảng xã, phường, thị trấn trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Dương Anh Điền làm chủ tịch hội đồng đánh giá đề tài.

  Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp

  Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp

  (HP)- Đây là chủ đề hội thảo do Đảng đoàn HĐND thành phố tổ chức sáng 13-9. Các đại biểu tham gia hội thảo tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND các cấp.

  Tin đọc nhiều

  31.1°C

  Hà Nội

  SJC Hà Nội

  Mua vào 36.520

  Bán ra 36.520

  VNIndex

  3.41 0.37%