Từ 7/5, cán bộ TP HCM bị kỷ luật không được đi công tác nước ngoài

Thứ Sáu, 4/5/2018 15:47 GMT+7
(PLO) - TP HCM sẽ không xét duyệt đi nước ngoài về việc công đối với cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật không quá 2 lần trong 1 năm... 

UBND TP mới ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 7/5.

Theo đó, TP sẽ không xét duyệt đi nước ngoài về việc công đối với cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi nước ngoài về việc công không quá 2 lần trong 1 năm; trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến của Chủ tịch UBND TP; không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị, địa phương cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài; các trường hợp cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc công từ đủ 3 tháng trở lên phải thông qua Sở Nội vụ trình UBND TP xem xét, quyết định.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng phải theo đúng quy định của pháp luật về lao động và không quá số ngày phép được nghỉ trong năm.

Người giữ chức vụ lãnh đạo do Thành ủy, UBND TP quản lý đi nước ngoài không quá 10 ngày làm việc trong 1 chuyến đi (trừ các trường hợp đi đào tạo, bồi dưỡng, thực tập chuyên môn). Trường hợp đặc biệt phải báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Việc cử đoàn đi tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài phải có mục đích, nội dung, kế hoạch rõ ràng, tránh trùng lặp với các đoàn đi trước; đồng thời phải thuộc kế hoạch hằng năm, chương trình đối ngoại trong năm hoặc chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc chọn cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài phải bảo đảm an ninh, bí mật quốc gia, bí mật cơ quan đang công tác. Việc đi nước ngoài không ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình thực thi công vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.

Việc mời, xin phép và cho phép đi nước ngoài phải thể hiện bằng văn bản; tổ chức, cá nhân liên quan đến chuyến đi có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác tài liệu, thông tin cần thiết để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quốc gia và vùng lãnh thổ mà cán bộ, công chức, viên chức được cử đến học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phải có những thành tựu tiên tiến trong lĩnh vực quản lý hành chính, kinh tế, kỹ thuật, khoa học - công nghệ; có kinh nghiệm quản lý về lĩnh vực cần học tập, nghiên cứu và có thể áp dụng tại Việt Nam. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của quốc gia và vùng lãnh thổ được cử đến phải có các điều kiện học tập, nghiên cứu, phương pháp giảng dạy đáp ứng được mục đích, nội dung, chương trình của khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Tin liên quan

Các tin khác