Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội: Tích cực nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức

Thứ Hai, 17/7/2017 13:25 GMT+7
(PLO) -Nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức để  phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, vừa qua, bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn về Quy trình nghiệp vụ giao dịch điện tử và Bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH,  thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 838/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội: Tích cực nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đình Liệu – Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; các đồng chí Trưởng Ban Thu, Sổ thẻ, các đồng chí lãnh đạo, viên chức các vụ, các ban nghiệp vụ, Vụ Pháp chế, Trung tâm công nghệ thông tin. Về phía BHXH Thành phố Hà Nội, có các đồng chí lãnh đạo BHXH thành phố, lãnh đạo, viên chức của các phòng nghiệp vụ và 30 BHXH quận, huyện, thị xã.

Những điểm mới của Quyết định 595/QĐ-BHXH

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, viên chức đã được đại diện lãnh đạo các Ban Thu, Sổ thẻ phổ biến những điểm mới tại Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về các vấn đề như: Phân cấp quản lý thu, đối tượng, mức đóng và phương thức đóng; thủ tục hồ sơ, thời hạn giải quyết, quy trình thu, khai thác phát triển đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; BHXH tự nguyện, đối tượng tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình; Quản lý nợ; đôn đốc thu nợ, kiểm tra hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN.....

Một số quy trình nghiệp vụ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cũng được các lãnh đạo phổ biến rõ như: xác nhận thời gian tham gia BHTN chưa hưởng, xác nhận lại thời gian đóng BHTN khi người lao động tạm dừng hưởng TCTN, hủy hưởng TCTN, chấm dứt hưởng TCTN hoặc bị thu hồi tiền TCTN; Điều chỉnh mức đóng, quá trình đóng khi người tham gia đã giải quyết chế độ BHXH; Quy trình gộp sổ BHXH...

Trong đó, có những điểm mới đáng lưu ý tại Quyết định 595/QĐ-BHXH là về thủ tục hồ sơ đã cắt giảm từ 09 thủ tục hành chính xuống còn 05 thủ tục hành chính; bãi bỏ và bổ sung một số mẫu biểu liên quan đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, nội bộ cơ quan BHXH; Rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 07 ngày xuống còn 05 ngày (không quy định ngày làm việc). Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Đối với trường hợp cấp lại thẻ BHYT: không thay đổi thông tin: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Từ ngày 01/01/2019 trở đi: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; Thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp người tham gia đang điều trị tại các cơ sở KCB, thực hiện trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.....

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế cũng đã truyền tải một số nội dung cơ bản của Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 về ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. bao gồm: đăng ký tham gia giao dịch điện tử; đăng ký tham gia BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP.

Theo đó, phạm vi áp dụng giao dịch điện tử được mở rộng đối với thủ tục giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Đồng thời, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức (cơ quan BHXH; Tổ chức I-VAN; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Trung tâm dịch vụ việc làm; cơ quan bưu điện; đơn vị sử dụng lao động,..). 

Ngoài ra, quy trình còn áp dụng đối với các cá nhân lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử hoặc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Việc quy định đối tượng áp dụng đối với cá nhân tạo điều kiện cho người lao động, thân nhân người lao động thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp.

Xây dựng hệ BHXH điện tử

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Liệu – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định, một trong những thành công của ngành là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nghiệp vụ, vận hành các phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ, hệ thống giao dịch điện tử và các dịch vụ công nghệ thông tin khác. 

Do đó, để xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, ngành BHXH Việt Nam đã xây dựng Quy trình nghiệp vụ, Giao dịch điện tử và Bộ Công cụ quản lý thu, sổ, thẻ BHYT và BHXH Thành phố Hà Nội là đơn vị đại diện thí điểm triển khai nội dung tập huấn. 

Với mục tiêu tiến tới xây dựng hệ BHXH điện tử và BHYT điện tử phục vụ cho công tác của ngành đạt hiệu quả cao nhất, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu lãnh đạo BHXH các tỉnh, Thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ nhằm xây dựng hệ thống cấp số định danh, quản lý dữ liệu BHYT hộ gia đình, góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách về CNTT của ngành rút ngắn thời giao dịch cho các đơn vị sử dụng lao động cũng như người tham gia khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Đàm Thị Hòa – Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội đã nêu rõ quyết tâm của toàn thể công chức, viên chức BHXH Thành phố trong việc tập trung triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quyết định 838/QĐ-BHXH, đồng thời yêu cầu lãnh đạo, viên chức của các phòng nghiệp vụ và 30 BHXH Quận, huyện, thị xã phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo đúng quy định quy trình nghiệp vụ nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia.

Tin liên quan

Các tin khác