Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định phó chủ tịch không man khai ngày sinh

Thứ Sáu, 27/5/2011 19:02 GMT+7

Báo PLVN  số 143 (4569) ngày 23/5/2011 có đăng bài “Vị Phó Chủ có hai ngày sinh?”, phản ánh trường hợp ông Đặng Viết Thuần – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có hai ngày sinh khác nhau và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ. Tiếp đó, ngày 26/5/2011, Báo PLVN đăng tải ý kiến của ông Thuần cùng nội dung công văn của Sở Tư pháp Thái Nguyên xác nhận theo pháp luật về hộ tịch, ông Thuần chỉ có 1 ngày sinh.

Báo PLVN  số 143 (4569) ngày 23/5/2011 có đăng bài “Vị Phó Chủ có hai ngày sinh?”, phản ánh trường hợp ông Đặng Viết Thuần – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có hai ngày sinh khác nhau và đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ. Tiếp đó, ngày 26/5/2011, Báo PLVN đăng tải ý kiến của ông Thuần cùng nội dung công văn của Sở Tư pháp Thái Nguyên xác nhận theo pháp luật về hộ tịch, ông Thuần chỉ có 1 ngày sinh.

Ngày 26/5/2011, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có Công văn số 189-CV/BTCTU gửi Ban Biên tập Báo PLVN phúc đáp nội dung bài báo. Theo quy định của Luật Báo chí và để rộng đường dư  luận, PLVN xin đăng tải nội dung công văn:

Việc báo nêu đồng chí Đặng Viết Thuần khai hai ngày tháng sinh khác nhau là có thật. Cụ thể: Có tài liệu hồ sơ khai sinh ngày 8/5/1955, có hồ sơ khai sinh ngày 3/8/1955. Khi chuẩn bị làm nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự của đại hội đã kiểm tra, phát hiện ra sự sai lệch này. Để đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật (mỗi người chỉ có một ngày tháng năm sinh), Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề nghị đồng chí Đặng Viết Thuần tường trình làm rõ việc khai trong hồ sơ không thống nhất và yêu cầu đồng chí cần làm việc với các cơ quan chức năng để xác định ngày tháng năm sinh theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch.

Sau khi đồng chí Thuần đề nghị với Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, Sở Tư pháp đã kiểm tra và có Công văn số 1208/STP-HCTH ngày 9/9/2010 do Giám đốc Sở ký xác định ngày tháng năm sinh của đồng chí Đặng Viết Thuần là ngày 3/8/1955, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên lấy đây là cơ sở pháp lý để xác định ngày tháng năm sinh của đồng chí Thuần trong hồ sơ cá nhân.

Như vậy, việc đồng chí Đặng Viết Thuần khai ngày tháng năm sinh là 3/8/1955 không phải là man khai. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên trả lời để Ban Biên tập Báo PLVN biết.

PLVN hoan nghênh sự phúc đáp kịp thời của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhằm làm sáng tỏ sự việc, tránh dư luận không chính xác về ngày tháng sinh của ông Đặng Viết Thuần..

PLVN

Tin liên quan

Các tin khác