Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản ở nước ngoài để mua vàng

Thứ Sáu, 25/1/2013 08:38 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về việc ổn định thị trường vàng..., NHNN phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về việc ổn định thị trường vàng và theo quy định tại Nghị định 24 về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) “Thực hiện mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước và tổ chức huy động vàng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ” với vai trò là người kiến tạo, mua bán cuối cùng trên thị trường, NHNN đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN.

Dự thảo nêu rõ, căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, NHNN mua, bán vàng miếng để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và được sử dụng tiền cung ứng để mua vàng miếng bổ sung vào dự trữ ngoại hối Nhà nước.

NHNN thực hiện mở tài khoản, mua vàng ở nước ngoài để nhập khẩu vàng nguyên liệu bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước khi thực hiện bán vàng miếng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm quyết định phương án can thiệp thị trường vàng. NHNN quy định việc áp dụng tỷ giá và giá vàng để quy đổi sang đô la Mỹ và đồng Việt Nam phục vụ công tác hạch toán, tính giá mua, giá bán và phản ánh biến động về tỷ giá và giá vàng trên thị trường trong nước và quốc tế.

NHNN có trách nhiệm xây dựng phương án mua, bán vàng miếng để can thiệp thị trường vàng, gồm thời điểm, khối lượng, cách thức thực hiện, hình thức, đối tượng thực hiện, giá mua, bán cụ thể phù hợp với từng cách thức thực hiện mua, bán vàng.

NHNN lựa chọn và quyết định cụ thể việc mua, bán vàng miếng trong từng lần giao dịch theo hình thức mua, bán trực tiếp hoặc thông qua đấu thầu. Bên cạnh đó, để hạn chế rủi ro do biến động giá vàng trên thị trường quốc tế, Dự thảo Quyết định quy định NHNN thực hiện mua, nhập khẩu vàng trên thị trường quốc tế với khối lượng tương đương khối lượng vàng đã bán. Khi thực hiện mua, bán can thiệp thị trường vàng, Dự thảo Quyết định quy định, NHNN phải tuân thủ cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối Nhà nước.               

H.Thủy

Tin liên quan

Các tin khác