Thông tin chưa kiểm chứng, doanh nghiệp khốn đốn?

Thông tin chưa kiểm chứng, doanh nghiệp khốn đốn?

(PLO) - Khi vụ việc của Công ty Thuận Phong đến nay vẫn chưa hề có bất cứ kết luận chính thức nào từ phía các cơ quan ban ngành, nhưng trước một số thông tin một chiều chưa được các cơ quan chức năng kết luận từ truyền thông,...