Không để việc bảo vệ bí mật nhà nước ảnh hưởng quyền tiếp cận thông tin của người dân

Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại phiên họp thứ 25, hôm qua, 21/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, phạm vi bí mật nhà nước cần phải rõ, cụ thể, tránh mật hóa mọi thông tin, tạo căn cứ để xây dựng danh mục bí mật nhà nước...
Không để việc bảo vệ bí mật nhà nước ảnh hưởng quyền tiếp cận thông tin của người dân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung thảo luận về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Điều 10 dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lần này có 16 khoản quy định về phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực chính trị; quốc phòng, an ninh, cơ yếu; lập pháp, tư pháp; đối ngoại; kinh tế; tài nguyên, môi trường; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao; thông tin và truyền thông; y tế; lao động, xã hội; tổ chức, cán bộ; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiểm toán và quy định Chính phủ quy định lĩnh vực mới chưa được quy định tại Điều này sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước là một luật rất quan trọng, không chỉ các cơ quan mà người dân rất quan tâm bởi liên quan đến quyền công dân theo Hiến pháp, được quy định tại Điều 14, trong đó có quyền lớn nhất là quyền được tiếp cận thông tin của công dân. Vì vậy, liên quan đến các điều về phạm vi phân loại danh mục bí mật nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị cần cân nhắc kỹ để đẩy lên tầm luật, quy định tốt hơn so với pháp lệnh hiện hành, minh bạch hơn, công khai hơn. Với quan điểm như vậy thì phạm vi, phân loại danh mục của bí mật nhà nước cần hết sức minh bạch và những điều cơ bản phải có danh mục kèm theo.

Về phân loại phạm vi bí mật nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, việc xác định tiêu chí phân loại là có vấn đề, từ tiêu chí này chuyển qua tiêu chí khác, trong khi các tiêu chí bình đẳng như nhau.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp phân tích, phân loại phạm vi bí mật nhà nước thì phân ra lĩnh vực chính trị, trong lĩnh vực chính trị phân ra tiêu chí chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, thông tin liên quan đến thân thế, sự nghiệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thông tin về hoạt động các cơ quan của Đảng, thông tin về tình hình tư tưởng...

Từ chính trị lại phân ra quốc phòng, an ninh, chính trị kinh tế, sau đó lại phân ra tiếp cũng bình đẳng như nhau là lập pháp, tư pháp và các lĩnh vực như tài nguyên, môi trường, khoa học, công nghệ. Như vậy, chúng ta lấy cùng một tiêu chí hay từ tiêu chí này lại chuyển qua tiêu chí khác, lập pháp cũng không phải là chính trị. Chúng ta phân chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sau đấy lại phân ra các lĩnh vực tài nguyên, hoạt động khoa học, công nghệ mà những lĩnh vực này bình đẳng như nhau. Xác định tiêu chí như thế là có vấn đề.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình lại cho rằng phạm vi phân loại danh mục bí mật nhà nước quá rộng và không cụ thể sẽ rất khó khi triển khai.

Chủ nhiệm Phan Thanh Bình nêu rõ ví dụ trong Điều 1 về lĩnh vực chính trị quy định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng dân tộc và tôn giáo,  dù vấn đề này có nhiều tế nhị song có nên đưa thẳng vào đây cứ động đến dân tộc, tôn giáo là bí mật hết hay không? Dự thảo quy định thông tin về tình hình tư tưởng, đời sống các tầng lớp nhân dân có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, xã hội, vậy thế nào là tiêu cực? Ai sẽ quy định độ tiêu cực này để chúng ta giới hạn độ mật và bí mật.

Trong lĩnh vực đối ngoại, thông tin thỏa thuận được trao đổi, ký kết giữa nước ta với nước ngoài hoặc với các tổ chức quốc tế. Điều này người dân có được quyền biết ký kết của nhà nước với nước ngoài hay không và khi nào thì bí mật, khi nào không bí mật, nếu chúng ta bí mật mà những điều khoản này ở nước ngoài công bố thì sao.

Trong lĩnh vực kinh tế, thông tin về công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi khi nào thì bí mật, khi nào thì không bí mật. Nếu cứ đụng đến cái này thì tất cả đều bí mật sao? Như thế chúng ta biết cái gì về kinh tế Việt Nam của chúng ta?. Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình đề nghị làm cụ thể hơn, quy định chi tiết hơn vấn đề này.

Bày tỏ tán thành với các ý kiến phát biểu trước đó cho rằng phạm vi phân loại là rộng quá nên nhiều khi ranh giới giữa bí mật và việc được phép công bố rất khó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng có những thông tin nên viết lại như thông tin về thân thế, sự nghiệp của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cần phải tuyên truyền để tránh bị xuyên tạc hoặc hiểu lầm.

Riêng về lĩnh vực kinh tế, tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách cho biết, một mặt chúng ta phải công khai ngân sách, chỉ giới hạn trong một số lĩnh vực rất nhạy cảm. Hiện nay các tổ chức minh bạch quốc tế xếp hạng về công khai ngân sách thì chúng ta điểm rất thấp trong đó có điểm là nhân dân chưa được tham gia vào quá trình dự toán, quá trình thảo luận, công bố quyết toán.

Luật Ngân sách quy định phải công bố dự toán và quyết toán ngân sách, riêng số liệu lĩnh vực an ninh quốc phòng không công bố còn lại các số liệu như chi y tế, chi giáo dục, chi cho các lĩnh vực khác như thế nào trong dự toán, quyết toán là phải công khai để người dân biết, cũng như các nhà kinh tế, các nhà phân tích chính sách vĩ mô có thể phân tích được. Hay như thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán, dự trữ ngoại hối, mua bao nhiêu ngoại tệ có cần công bố công khai hay không, công khai đến mức nào. Những nội dung này nên có giới hạn hẹp hơn và chặt chẽ hơn.

Trong khi đó, Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cũng cho rằng phạm vi bí mật nhà nước quy định rộng, nhiều lĩnh vực, lại không cụ thể dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng danh mục là do không quan tâm sự giám sát của người dân trong phạm vi xây dựng bảo vệ bí mật nhà nước nên đưa ra phạm vi quá rộng dẫn đến khó khả thi.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc ban hành luật này không ảnh hưởng tới quyền tiếp cận thông tin của công dân, vừa phải đảm bảo mục tiêu công khai, minh bạch trong hoạt động của nhà nước pháp quyền, tức là vừa phải đảm bảo thông tin mật và những quy định về thông tin mật, phạm vi, những danh mục thông tin thì không bị ảnh hưởng tới quyền tiếp cận thông tin của người dân. Người dân được tiếp cận thông tin gì mà không phải là mật ở các độ mật khác nhau. Các luật đều yêu cầu tính chất công khai, minh bạch trong hoạt động của nhà nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, điểm khó nhất là xác định phạm vi và danh mục bí mật nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội phân tích, Đảng ta là đảng cầm quyền, đảng cầm quyền mà không phải thời kỳ hoạt động bí mật, công khai, bây giờ họp Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương là đưa tin cho dân biết Đảng hoạt động thế nào. Nhưng trong sự lãnh đạo của Đảng có những nội dung bí mật phải được bảo vệ thì phải nói rõ. Trong hoạt động của Quốc hội, nhiều thông tin được phát thanh, truyền hình trực tiếp ngày càng đưa Quốc hội gần đến dân, chỉ có nội dung nào mật thì Quốc hội mới làm việc nội bộ. Không phải tất cả những gì hoạt động của Đảng đều bí mật, của các cơ quan nhà nước là bí mật hết.

Đại diện cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để nghiên cứu và tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới.

Quochoi.vn

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Có được ủy thác ngay với tài sản đảm bảo cho một nghĩa vụ cụ thể?

Có được ủy thác ngay với tài sản đảm bảo cho một nghĩa vụ cụ thể?

(PLVN) - Ủy thác THADS được quy định tại Điều 55, 56, 57 của Luật THADS và Điều 16 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng các quy định trên để thực hiện việc ủy thác, các cơ quan THADS gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định, đặc biệt là đối với các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, án tín dụng ngân hàng.

Đọc thêm

Hành hung phóng viên, 3 đối tượng bị khởi tố

Hành hung phóng viên, 3 đối tượng bị khởi tố
(PLVN) - Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) mới phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong vụ hành hung phóng viên Tạp chí Thương Trường, xảy ra vào ngày 28/2/2019.

Siết chặt trách nhiệm của người phải thi hành án

Siết chặt trách nhiệm của người phải thi hành án
(PLVN) - Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành tại cuộc họp về định hướng xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS diễn ra sáng 20/3. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cùng tham dự.

BOT Đèo Cả Khánh Hòa cam kết tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ

BOT Đèo Cả Khánh Hòa cam kết tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ
(PLVN) - Từ ngày 20/3, đoàn kiểm tra trạm thu phí gồm có Tổng cục Đường bộ VN cùng đại diện các ban ngành liên quan bắt đầu tiến hành kiểm tra việc thu phí tại trạm Ninh Lộc (Khánh Hòa); Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa cam kết  tạo điều kiện hết sức để đoàn kiểm tra và báo chí, người dân thực hiện tốt nhất vai trò kiểm tra, giám sát để tiếp cận số liệu, thông tin và có nhận định chính xác về hoạt động thu phí đây.
Thời kỳ đáng buồn nhất lịch sử không lực Mỹ: Vì sao 'Con ma', 'Thần sấm' rụng như sung?

Thời kỳ đáng buồn nhất lịch sử không lực Mỹ: Vì sao 'Con ma', 'Thần sấm' rụng như sung?

(PLVN) - Chẳng có kinh nghiệm nào ngấm vào suy nghĩ của giới không quân Mỹ hơn chiến dịch không kích miền Bắc Việt Nam 1966 - 1973, khi phải trả giá bằng nhiều sinh mạng và phi cơ ở các khu rừng rậm của Đông Nam Á. Từ số báo này, PLVN xin giới thiệu loạt bài “Phần đáng buồn nhất của lịch sử không lực Mỹ”, với các thông tin được biên soạn từ tài liệu của Tiến sĩ Wayne Thompson, chuyên gia hàng không quân sự, người từng nghiên cứu về đề tài này từ khi còn phục vụ tại Trạm tình báo không quân Mỹ ở Đài Loan trong chiến tranh Việt Nam.

Tăng 8,36% giá điện từ hôm nay, 20/3

Tăng 8,36% giá điện từ hôm nay, 20/3
(PLVN) -  Từ hôm nay, 20/3, giá điện tăng thêm 8,36%. Cụ thể, giá bán điện bình quân sẽ tăng từ 1.720,65 đồng lên hơn 1.864 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT).

Căn hộ thông minh Amber Riverside thu hút cư dân Hà Thành

Căn hộ thông minh Amber Riverside thu hút cư dân Hà Thành
(PLVN) - Được ghi nhận là dự án nổi bật tại khu Nam Hà Nội, Amber Riverside xuất sắc với hơn 70% quỹ căn hộ đã có chủ sở hữu chỉ trong thời gian ngắn. Chung cư Amber Riverside tiếp tục khuấy động thị trường bất động sản quận Hai Bà Trưng bằng chính sách ưu đãi cực hấp dẫn ngay đầu năm 2019.

Sắp ra mắt thêm một dự án gần Savico Megamall, Aeon Mall Long Biên

Sắp ra mắt thêm một dự án gần Savico Megamall, Aeon Mall Long Biên
(PLVN) - Theo thông tin mới nhất, dự án TSG Lotus Sài Đồng của chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Đây được đánh giá là dự án bổ sung vào nguồn cung căn hộ cao cấp đang thiếu hụt tại khu vực Sài Đồng, quận Long Biên. 
Người cán bộ không tham vọng làm quá nhiều việc

Người cán bộ không tham vọng làm quá nhiều việc

(PLVN) -“Người cán bộ Mặt trận phải hóa thân vào công việc, phải tiêu biểu, gương mẫu, phải nói đi đôi với làm, không tham vọng làm quá nhiều việc. Phải chọn đúng người, đúng việc để đảm bảo tính tin gọn, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ”.
'Vỗ rung long đờm' có ảnh hưởng lồng ngực của trẻ?

'Vỗ rung long đờm' có ảnh hưởng lồng ngực của trẻ?

(PLVN) - Bác sĩ Nguyễn Thị Thắm- Trưởng khoa phục hồi chức năng (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội) trao đổi thông tin xung quanh phương pháp ép lồng ngực để đờm trong phổi đẩy ra (vỗ rung long đờm) đang được các "mẹ bỉm sữa" bàn luận xôn xao trên mạng xã hội.
""

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%

""