Hải quan đặt mục tiêu tiếp tục kéo giảm thời gian thông quan hàng xuất khẩu

Thứ Sáu, 19/5/2017 11:39 GMT+7
(PLO) - Để thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể cho các đơn vị thực hiện. 
Hải quan đặt mục tiêu tiếp tục kéo giảm thời gian thông quan hàng xuất khẩu

Các chỉ tiêu đáng chú ý được Tổng cục Hải quan đặt ra là: Phấn đấu hết năm 2017, rút ngắn thời gian thông quan còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; đến hết năm 2020, thời gian tlần lượt xuống dưới 60 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 80 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đồng thời, hết năm 2017, cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới từ thứ hạng 93 về thứ hạng dưới 82 (theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới).

“Trong năm 2017, 100% dịch vụ công của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3; 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4”- thông tin từ Tổng cục Hải quan chỉ rõ.

Theo Tổng cục Hải quan, trên cơ sở mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể nêu trên, ngành Hải quan đã tổ chức rà soát toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao để đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, 29 giải pháp gắn với 39 sản phẩm đầu ra cụ thể trong Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-TCHQ (ngày 8/3/2017 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP).

Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu như: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực Hải quan; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; đẩy mạnh thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN...

Tags :

Tin liên quan

Các tin khác