Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

Thứ Ba, 21/3/2017 09:01 GMT+7
(PLO) -Bà Mai Thị Kim Anh là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tháng 8/2016, bà được biệt phái công tác về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Núi Thành, thời hạn 3 năm.

Tháng 12/2016, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện yêu cầu dừng chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, viên chức biệt phái về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, bà Kim Anh được biết, giáo viên biệt phái về Phòng Giáo dục và Đào tạo được bảo lưu phụ cấp ưu đãi 36 tháng. Bà Kim Anh hỏi, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện dừng chi trả chế độ ưu đãi như trên có đúng quy định không?

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam trả lời như sau:

Qua nghiên cứu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam nhận thấy việc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Núi Thành căn cứ Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động công tác quản lý giáo dục để dừng chi trả phụ cấp ưu đãi với bà Mai Thị Kim Anh là chưa đảm bảo về mặt pháp lý vì những lý do sau:

Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2011. Trong khi đó, Khoản 5, Điều 26 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2012 có nêu: "Viên chức được cử đi biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6, Điều 36 Luật Viên chức".

Tại Khoản 4, Điều 36 Luật Viên chức có nêu: "Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức".

Khoản 2, Điều 156 Luật số 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nêu "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn" và Khoản 2, Điều 156 Luật số 80/2015/QH13 quy định: "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau".

Như vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đề nghị Phòng Tài chính-Kế hoạch và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Núi Thành căn cứ vào những lý do và văn bản pháp lý nêu trên để chi trả phụ cấp ưu đãi bảo đảm về mặt pháp lý và không ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Mai Thị Kim Anh.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan

Các tin khác