Bắc Ninh: Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân

Thứ Ba, 26/6/2018 06:20 GMT+7
(PLO) - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 72/QĐ-STP ban hành kèm theo Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.
Bắc Ninh: Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân
Sở tư pháp tỉnh Bắc Ninh

Quy chế Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh, gồm 5 chương, 24 điều quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Thông tin thuộc trách nhiệm cung cấp của Sở Tư pháp bao gồm thông tin do Sở, đơn vị thuộc Sở tạo ra, trừ các thông tin công dân không được tiếp cận theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. 

Giám đốc Sở sẽ chịu trách nhiệm về công tác cung cấp thông tin của Sở. Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách Văn phòng Sở phụ trách thực hiện công tác cung cấp thông tin của Sở. Văn phòng Sở là đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và trả kết quả cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của Chánh Văn phòng Sở, Công chức công nghệ thông tin và Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện quy chế cung cấp thông tin của Sở. Ngoài ra, Quy chế còn quy định về gia hạn cung cấp thông tin, xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác và quy định về tổ chức thực hiện. 

Nguyễn Văn Đại

Tin liên quan

Các tin khác