Thông tin chi tiết về luật sư

Luật sư Vũ Thị Hiên

Luật sư: Luật sư Vũ Thị Hiên

Chức vụ:
Tổ chức hành nghề: Công ty Luật TNHH Đại Việt
Điện thoại:
Email:
Giới thiệu chung
Giới thiệu về  Công ty Luật TNHH Đại Việt
Công ty Luật TNHH Đại Việt (“Luật Đại Việt”) được thành lập và hoạt động theo giấy phép hoạt động số 01070428/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội cấp. 
Luật Đại Việt được thành lập dựa trên sự sáp nhập toàn bộ nhân sự từ 02 Văn phòng luật sư (VPLS Huy Nguyên và VPLS Đại Nam có uy tín và hoạt động từ đầu những năm 2000). Luật Đại Việt đã kế thừa gần 10 năm kinh nghiệm hoạt động từ các văn phòng luật sư này trong nhiều lĩnh vực:
• Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng;
• Tư vấn pháp luật;
• Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng;
• Dịch vụ pháp lý khác.
Thông tin liên hệ
Địa chỉ liên hệ:
Công ty Luật TNHH Đại Việt. Số 335 Kim Mã, quận Ba Đình- Hà Nội
Số điện thoại: 0904125257