Thông tin chi tiết về luật sư

Luật sư Phan Thị Lam Hồng

Luật sư: Luật sư Phan Thị Lam Hồng

Chức vụ: Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội
Tổ chức hành nghề: Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội
Điện thoại: 0912378855
Email: lslamhong.donghanoi@gmail.com
Giới thiệu chung
- Từng học Đại học luật Hà Nội
- Đã bảo vệ thành công những vụ án nổi tiếng như: Vụ 194 Phố Huế, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Hưng...
Thông tin liên hệ