Cục Nghệ thuật biểu diễn bỏ “lệnh cấm” 5 bài hát trước năm 1975 vì không đủ lý do “cấm“

Thứ Bảy, 15/4/2017 10:43 GMT+7
(PLO) -Ngày 14/4/2017, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch) ra quyết định thu hồi Quyết định số 20/QĐ-NTBD ngày 22 tháng 3 năm 2017 và Công văn số 110/NTBD-QLBĐ ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc thu hồi 05 bài hát sáng tác trước năm 1975 với lý do không đủ cơ sở tạm thời dừng phổ biến. 
Cục Nghệ thuật biểu diễn bỏ “lệnh cấm” 5 bài hát trước năm 1975 vì không đủ lý do “cấm“
Ngày 14/4/2017, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch” ra quyết định thu hồi Quyết định số 20/QĐ-NTBD ngày 22 tháng 3 năm 2017 và Công văn số 110/NTBD-QLBĐ ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc thu hồi 05 bài hát sáng tác trước năm 1975 với lý do không đủ cơ sở tạm thời dừng phổ biến 05 bài hát gồm “Cánh thiệp đầu xuân - tác giả Lê Dinh, Minh Kỳ”; “Rừng xưa - tác giả Lam Phương”; “Chuyện buồn ngày xuân -  tác giả Lam Phương”; “Con đường xưa em đi - tác giả Châu Kỳ, Hồ Đình Phương”; “Đừng gọi anh bằng chú - ghi tên tác giả là Diên An” theo ý kiến đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể,  Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1575/BVHTTDL-VP ngày 14 tháng 4 năm 2017; Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Băng đĩa, Quyết đinh: Điều 1. Thu hồi Quyết định số 20/QĐ-NTBD ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc thu hồi 05 bài hát sáng tác trước năm 1975 và Công văn số 110/NTBD-QLBĐ ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh về việc thống nhất tạm thời dừng việc lưu hành một số bài hát đã được cấp phép phổ biến. 

"Con đường xưa em đi" tiếp tục được "đi".

Lý do: Không đủ cơ sở tạm thời dừng phổ biến 05 bài hát gồm “Cánh thiệp đầu xuân - tác giả Lê Dinh, Minh Kỳ”; “Rừng xưa - tác giả Lam Phương”; “Chuyện buồn ngày xuân -  tác giả Lam Phương”; “Con đường xưa em đi - tác giả Châu Kỳ, Hồ Đình Phương”; “Đừng gọi anh bằng chú - ghi tên tác giả là Diên An” theo ý kiến đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Quản lý băng đĩa, Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thùy Dương

Tin liên quan

Các tin khác