Kế hoạch phát triển 5 năm Khu dự trữ sinh quyển quốc gia Lang Biang

Thứ Hai, 17/7/2017 14:22 GMT+7
(PLO) - Ngày 16/7 Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển quốc gia Lang Biang tại Lâm Đồng (KDTSQ) cho hay vừa đề ra kế hoạch phát triển 5 năm (2018-2022) với 5 mục tiêu là: Bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên; bảo tồn đa dạng văn hóa; phát triển kinh tế bền vững trong khu vực; đóng góp cho giáo dục môi trường và nghiên cứu khoa học trong nước; duy trì cơ chế hợp tác đa ngành.
Kế hoạch phát triển 5 năm Khu dự trữ sinh quyển quốc gia Lang Biang

Theo đó, vùng lõi của KDTSQ là bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, nguồn gen trong KDTSQ; cung cấp dữ liệu khoa học về hệ sinh rừng, đa dạng sinh học và nguồn gen; cung cấp kiến thức bản địa để thích nghi với biến đổi khí hậu.

Vùng đệm, cung cấp nguồn thu nhập, sinh kế tăng thêm từ việc quản lý rừng và các nguồn tài nguyên bền vững; tái tạo và phục hồi hệ sinh thái rừng; cung cấp môi trường và các cơ hội cho hoạt động giáo dục môi trường, du lịch sinh thái và nghiên cứu; gìn giữ văn hóa truyền thống và đời sống của người dân tộc thiểu số, vùng chuyển tiếp; giới thiệu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao thân thiện môi trường; phát triển du lịch kết hợp với du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng; tiếp thị sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong vùng đệm; cung cấp cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Trên cơ sở này, có 36 tiểu chương trình - mục tiêu cụ thể hướng vào từng vùng và toàn khu vực sẽ được triển khai.

 

 

 

Tin liên quan

Các tin khác