“Tự tin khởi nghiệp, chúng tôi đồng hành cùng bạn”

Thứ Sáu, 1/12/2017 06:39 GMT+7
(PLO) - Đây là khẩu hiệu thiết thực của UBND tỉnh Cà Mau nhằm hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp” do Trung ương phát động. Cà Mau luôn tập trung hỗ trợ DN khởi nghiệp hoàn thành các thủ tục hành chính thuế ban đầu nhanh nhất, thuận lợi và tiết kiệm nhất, không để các trở ngại về thủ tục thuế làm ảnh hưởng đến hoạt động trong thời gian DN mới thành lập. 
“Tự tin khởi nghiệp, chúng tôi đồng hành cùng bạn”
Hình minh họa

Để kịp thời hỗ trợ DN, nhất là đối với DN khởi nghiệp, ngay từ đầu năm – vào ngày 25/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 157/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó xác định lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm năm 2017 theo Quyết định số 108/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành một số công văn triển khai kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và Chương trình hành động số 06/CTr-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020. 

Trên cơ sở Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Cụ thể, lồng ghép vào nội dung các cuộc họp, hội nghị, gửi tài liệu nội bộ cho từng cán bộ, công chức; chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động; đề nghị các DN bố trí cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý, chủ động tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực quản lý, phụ trách; tích cực hỗ trợ pháp lý cho DN; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và giải đáp pháp luật cho DN; tuân thủ thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh có Kế hoạch số 91/KH-UBND về đối thoại DN, các huyện cũng có kế hoạch và tổ chức đối thoại với DN trên địa bàn từng huyện, qua đó hỗ trợ trực tiếp về giải thích cho DN những nội dung vướng mắc về chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động DN nói chung và các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với DN khởi nghiệp nói riêng góp phần tạo môi trường thuận lợi cho DN trên địa bàn phát triển. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền hỗ trợ DN, năm 2017 tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế tăng cường triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng DN khởi nghiệp” do Tổng cục Thuế phát động. 

Theo đó, Cục Thuế tỉnh có Chương trình tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ, vừa vận động các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành DN, góp phần hoàn thành mục tiêu đạt 1 triệu DN hoạt động hiệu quả vào năm 2020 của Chính phủ. Với khẩu hiệu “Tự tin khởi nghiệp, chúng tôi đồng hành cùng bạn”, Chương trình hỗ trợ DN khởi nghiệp hoàn thành các thủ tục hành chính thuế ban đầu nhanh nhất, thuận lợi và tiết kiệm nhất, không để các trở ngại về thủ tục thuế làm ảnh hưởng đến hoạt động trong thời gian DN mới thành lập. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, có 362 DN thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1.591 tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký 4,4 tỷ đồng/DN.

UBND tỉnh đánh giá, tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ DN khởi nghiệp đã được cấp ủy, UBND các cấp quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai cũng như tăng cường kiểm tra kịp thời phát hiện, hướng dẫn những hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, việc yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định khá phức tạp, một số đơn vị và địa phương chưa quan tâm nhiều về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc theo dõi thi hành pháp luật, từ đó làm ảnh hưởng đến sự hỗ trợ cho DN, khởi nghiệp, chính sách hỗ trợ từng lúc triển khi còn chậm. Không những thế, hoạt động phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật đôi lúc chưa chặt chẽ. Công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương đến các tổ chức, cá nhân và các DN có lúc chưa kịp thời… 

Trong thời gian tới, để tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh thực hiện các quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tỉnh cũng sẽ kịp thời ban hành các chính sách, biện pháp hỗ trợ nhằm tạo hành lang pháp lý, môi trường khởi nghiệp thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và tiếp tục tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, thực hiện các chương trình truyền hình thực tế về các mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương…

Thành Công

Tin liên quan

Các tin khác