Giới hạn độ tuổi đăng ký lần đầu cho tàu biển đã qua sử dụng

Thứ Hai, 4/7/2016 21:31 GMT+7
(PLO) - Bà Phạm Trần Hà (Hải Phòng) hỏi: Tại Việt Nam, tàu biển đã qua sử dụng có giới hạn độ tuổi nào thì được đăng ký lần đầu và các hình thức đăng ký tàu biển?
Giới hạn độ tuổi đăng ký lần đầu cho tàu biển đã qua sử dụng
Ảnh minh họa từ internet.

 

- Theo Điều 3 Nghị định số 161/2013/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển, đăng ký tàu biển là việc cơ quan có thẩm quyền về đăng ký tàu biển tại Việt Nam thực hiện ghi, lưu trữ các thông tin về tàu biển vào sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam và cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu biển theo các quy định của pháp luật.

Đăng ký tàu biển bao gồm các hình thức sau: Đăng ký tàu biển không thời hạn; Đăng ký tàu biển có thời hạn; Đăng ký lại tàu biển; Đăng ký thay đổi về tên tàu, tên chủ tàu, kết cấu và thông số kỹ thuật, công dụng của tàu, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực, tổ chức đăng kiểm tàu biển; Đăng ký tàu biển tạm thời; Đăng ký tàu biển đang đóng và đăng ký tàu biển loại nhỏ.

Điều 8 Nghị định số 161/2013/NĐ-CP hướng dẫn: Tàu biển đã qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt Nam phải có tuổi tàu biển theo giới hạn quy định sau đây: Tàu khách không quá 10 tuổi, các loại tàu biển khác không quá 15 tuổi.

Giới hạn về tuổi tàu biển nêu trên không áp dụng đối với tàu biển thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức nước ngoài được bán đấu giá tại Việt Nam theo quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền.

Tàu biển nước ngoài do tổ chức, cá nhân Việt Nam mua theo phương thức vay mua hoặc thuê mua thì sau thời hạn đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài được chuyển đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, nếu tại thời điểm ký hợp đồng vay mua, thuê mua có tuổi tàu phù hợp với giới hạn về tuổi của tàu kể trên.

Tin liên quan

Các tin khác