Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản

(PLO) - Công ty cổ phẩn đấu giá Á Âu (Địa chỉ: Tầng 5, B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội) thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản

(PLO) -Công ty Cổ phần Đấu giá Á Âu, địa chỉ Tầng 5, B 14, Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, thông báo:

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản

(PLO) - Công ty cổ phần đấu giá Á Âu, địa chỉ : Tầng 5, B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội, thông báo: