Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có còn duy trì được sự hứng khởi?

(PLO) - Sáng nay (21/9), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2018.

Cùng tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và 15.000 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước.

Trong phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam nhất là trong bối cảnh nhiều nguy cơ hiện hữu có thể là mất đi những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một giải pháp quan trọng để xây dựng văn hóa ngay từ cơ sở

Phó Thủ tướng đã điểm lại phong trào xây dựng đời sống mới do Bác Hồ phát động ngay sau khi đất nước độc lập cùng việc thành lập Ủy ban vận động đời sống mới Trung ương (1946), sự ra đời của tác phẩm “Đời sống mới” (1947) để hướng dẫn toàn dân thực hiện. Trong đó Bác Hồ đã viết rõ: Thực hành đời sống mới là "Cần, Kiệm, Liêm, Chính". Đời sống mới, đạo đức mới không phải là gạt bỏ mọi cái cũ mà phải phát huy những tinh hoa về truyền thống yêu nước, cần cù lao động, đoàn kết chống giặc ngoại xâm, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách… Làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn. Đó là mục đích của đời sống mới

Tinh thần đó đã được kế thừa và phát triển trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nghị quyết xác định: Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, cần các giải pháp vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách, thường xuyên, mang tính đột phá và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, gắn chặt các phong trào thi đua yêu nước với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một giải pháp quan trọng để xây dựng văn hóa ngay từ cơ sở, từng người, gia đình, làng, xã, đơn vị văn hóa đến môi trường văn hóa, và có vai trò kết nối nhiều phong trào: từ xóa đói giảm nghèo, người tốt, việc tốt, bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, văn nghệ quần chúng, đến rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt, sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở thành một phong trào rộng lớn của quần chúng, thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nêu gương người tốt việc tốt, khơi dậy cái thiện, đấu tranh với cái xấu, cái ác, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân.

Phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở thành mục tiêu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi dòng họ, gia đình. Hiện cả nước có trên 1.200.000 gương “Người tốt, việc tốt” được tôn vinh ở các cấp.

Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp. Thông qua  trong phong trào, các chỉ tiêu về thể dục, thể thao, văn hoá quần chúng có bước phát triển mạnh mẽ với 12 triệu người tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng và sinh hoạt câu lạc bộ; 22 triệu người tập thể dục, thể thao thường xuyên.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế và đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu trong xã hội

Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, đạo đức, gia phong của dòng tộc, làng xã được giữ gìn, bảo tồn và trao truyền. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành được người dân hưởng ứng thi đua, tham gia thực hiện đầy đủ, trách nhiệm.

Qua 18 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Kết quả đã có 19.064069/22.236778 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 69.024/106.382 hiện được công nhận làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; 84.785/114.972 cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp văn hóa. Nhiều cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng động viên kịp thời.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống hiện nay đang có rất nhiều biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, đạo đức xã hội có nhiều biểu hiện xuống cấp và rất dễ có thể nhận thấy trong mọi lĩnh vực, hầu như ở mọi nơi, mọi lúc kể cả trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền và những thành phần vốn được tôn kính như thầy giáo, thầy thuốc và kể cả một số nhà tu hành.

Đặc biệt là hoạt động phong trào, việc xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa, ở nhiều nơi trở thành hình thức. Các phong trào liên quan xây dựng văn hóa ở nông thôn cũng mới chủ yếu chú ý đầu tư xây dựng, chưa quan tâm tới căn cốt là văn hóa.

“Có thể nói phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không còn duy trì được sự hứng khởi, sự lan toả và tính thiết thực như những năm đầu, đáp ứng cho được, cho kịp yêu cầu phát triển của kinh tế, xã hội”, Phó Thủ tướng đánh giá.

Vì vậy, với sự tham dự của hơn 15.000 đại biểu từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là cán bộ từ cơ sở, nhiều gương tiêu biểu, nhiều thành phần, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các ý kiến tập trung đánh giá về sức sống, tác động của những phong trào liên quan đến xây dựng đời sống văn hoá hiện nay, đặc biệt của các danh hiệu văn hoá.

“Phải chăng như đã đánh giá, nhiều phong trào, danh hiệu đã dần trở thành hành chính hoá, hình thức hoá. Chúng ta nhất thiết phải đổi mới không chỉ tiêu chí mà còn là cách đánh giá, cách thể hiện sao cho đơn giản, dễ hiểu và có chiều sâu”, Phó Thủ tướng nêu vấn đề.

Hội nghị cũng cần thẳng thắn chỉ ra những khó khăn vướng mắc từ xây dựng cơ sở, chính sách pháp luật cho đến cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Cùng với đó là vấn đề con người, nguồn lực, kể cả chế độ cho cán bộ làm công tác văn hoá ở cơ sở.

Phó Thủ tướng mong muốn các đại biểu từ cơ sở, từ các thành phần trong xã hội, bằng thực tiễn của mình sẽ đưa ra được ý kiến đóng góp rất cụ thể về phương hướng, về giải pháp, đặc biệt là những vấn đề rất cụ thể, cần sửa ngay như các tiêu chí, quy định về xét tặng các danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá. Sau hội nghị này, tiếp thu các ý kiến, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành nghị định quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá để thực hiện trong thời gian tới đây.

Đình Nam/VGP

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Bộ Công an 'vào cuộc' xác minh thông tin về Asanzo

Bộ Công an 'vào cuộc' xác minh thông tin về Asanzo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công ty cổ phần Điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam.

Đọc thêm

Quật ngã kẻ cướp xe ôm, đưa nạn nhân đi cấp cứu trong đêm

Quật ngã kẻ cướp xe ôm, đưa nạn nhân đi cấp cứu trong đêm
Người lái xe ôm chủ động cho xe máy đâm vào gốc cây ven đường làm xe đổ, đồng thời vùng vẫy để thoát sự khống chế và tri hô. Tùng ngồi sau bị ngã song vẫn cố cầm dao cứa vào cổ nạn nhân với ý đồ cướp xe máy đến cùng. Khi thấy bóng công an, Tùng vùng chạy, được khoảng 10m thì bị quật ngã, bắt giữ...

Cảnh báo bệnh sởi người lớn diễn biến phức tạp

Cảnh báo bệnh sởi người lớn diễn biến phức tạp
Thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, trạng bệnh sởi người lớn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Chuyên gia cảnh cáo, bất kỳ người lớn nào chưa từng mắc sởi hay chưa tiêm phòng cần bổ sung mũi tiêm này càng sớm càng tốt...

Chọn ô tô Nhật hay Hàn?

Chọn ô tô Nhật hay Hàn?
(PLVN) - Nếu bạn lăn tăn giữa xe hơi Hàn Quốc hay xe của Nhật bản, thì hãy tìm hiểu về những yếu tố sau đây để đưa ra quyết định cho mình.

Bộ Công an 'vào cuộc' xác minh thông tin về Asanzo

Bộ Công an 'vào cuộc' xác minh thông tin về Asanzo
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công ty cổ phần Điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam.
Khát vọng nâng tầm 'Cua biển Năm Căn'

Khát vọng nâng tầm 'Cua biển Năm Căn'

(PLVN) - Trên dải đất hình chữ S, có biết bao loài hải sản tươi ngon. Khi thưởng thức, thực khách sẽ không quên được mùi vị đặc trưng vốn có của nó. Trong số đó, có thể kể đến “Cua biển Năm Căn” (Cà Mau) - một thương hiệu đã được Hợp tác xã Cua biển Năm Căn xây dựng khá thành công.

Cách nhận biết xe tua ngược đồng hồ công tơ mét

Cách nhận biết xe  tua ngược đồng hồ công tơ mét
(PLVN) - Với đa số người mua xe ô tô, một chiếc xe được sử dụng nhiều hay ít sẽ dựa vào số km lớn hay nhỏ. Lợi dụng quan niệm đó, một bộ phận người bán đã cố tình tua ngược công - tơ - mét của xe để đánh lừa người mua. Mục đích là để tăng giá bán xe.

Người đắm say với thư họa danh nhân

Người đắm say với thư họa danh nhân
(PLVN) - Được sống hòa mình với môn nghệ thuật yêu thích là hạnh phúc của lão họa sĩ Lê Vũ – “ông chủ” phòng tranh số 43 Tôn Thất Tùng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lão họa sĩ cả đời khổ vì nghệ thuật, có lúc thấy mình bị nghệ thuật hành nhưng ông luôn biết cách dung hòa trong cuộc đời đầy biến cố.

Vedan Việt Nam vinh dự nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018

Vedan Việt Nam vinh dự nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018
(PLVN) - Ngày 23/6/2019 tại Hà Nội, Công ty CP Hữu hạn Vedan Việt Nam (Vedan Việt Nam) đã vinh dự đón nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các doanh nghiệp - tổ chức có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Mỹ - Trung duy trì thương thảo về thương mại trước thượng đỉnh G20

Mỹ - Trung duy trì thương thảo về thương mại trước thượng đỉnh G20
(PLVN) - Thứ trưởng Bộ thương mại Trung Quốc Wang Shouwen ngày 24/6 cho biết, các nhà đàm phán thương mại của nước này và Mỹ vẫn đang duy trì liên lạc để bàn về những cách thức nhằm giải quyết tranh cãi giữa 2 nước trước cuộc gặp dự kiến giữa các nguyên thủ quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra ở Nhật Bản vào cuối tuần này.

3 người mất tích do mưa lũ tại Lai Châu, Lào Cai

3 người mất tích do mưa lũ tại Lai Châu, Lào Cai
(PLVN) -Mưa lớn kèm theo sạt lở đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại tỉnh Lai Châu và Lào Cai khiến 3 người mất tích. Trong khi đó tại Hà Giang, mưa to kèm giông lốc đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

“Săn” BĐS nghỉ dưỡng – bài toán kinh tế của nhà đầu tư

“Săn” BĐS nghỉ dưỡng – bài toán kinh tế của nhà đầu tư
Bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam hiện đang phát triển nhanh so với các nước trong khu vực. Giữa bối cảnh nhiều chủ đầu tư cũ - mới gia nhập thị trường đã tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt. “Săn” dự án như thế nào cho hiệu quả là bài toán khó khăn đối với các nhà đầu tư.

Ngập tràn ưu đãi từ thẻ TDQT VietinBank Diners Club

Ngập tràn ưu đãi từ thẻ TDQT VietinBank Diners Club
(PLVN) - Nhằm gia tăng tiện tích và mang đến nhiều trải nghiệm đặc quyền cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN), từ ngày 22/4/2019 VietinBank chính thức phát hành độc quyền thẻ tín dụng quốc tế (TDQT) DN VietinBank Diners Club tại Việt Nam. Đây sẽ là một chiếc thẻ TDQT “quyền lực”, là một giải pháp tài chính hoàn hảo dành riêng cho KHDN.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%