Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương kiểm tra công tác PBGDPL tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp

(PLO) -Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng Trung ương) năm 2018, trong 02 ngày 28, 29/11/2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Trung ương do đồng chí Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Trung ương làm Trưởng đoàn và thành viên là đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

An Giang: Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Tại tỉnh An Giang, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Châu Thành và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Dự buổi làm việc tại Hội đồng tỉnh có đồng chí Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tỉnh và các thành viên Hội đồng.

Theo báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, 22 sở, ngành của tỉnh và 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn. Hội đồng tỉnh và các Hội đồng cấp huyện đều được kiện toàn. Một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh) đã thành lập Hội đồng. Toàn tỉnh hiện có 194 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 184 báo cáo viên pháp luật cấp huyện , 1.998 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật hằng năm được tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Đoàn công tác làm việc tại An Giang

Nội dung PBGDPL tập trung vào các văn bản luật mới ban hành, văn bản luật thiết thực với đời sống, công tác của người dân với nhiều hình thức PBGDPL có hiệu quả như: Phổ biến pháp luật trực tiếp (tổ chức 25.380 cuộc thu hút 1.095.690 lượt người dự); tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật (tổ chức 200 cuộc thi thu hút hơn 79.000 lượt người dự thi); phát hành miễn phí tài liệu pháp luật (hơn 2,3 triệu tài liệu pháp luật); PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng (16.997 tin, bài); đài truyền thanh cấp xã (53.554 lần phát sóng); PBGDPL trong nhà trường; lồng ghép PBGDPL với họp dân; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; giáo dục pháp luật trong nhà trường….

Từ thực tiễn đã có một số mô hình PBGDPL có hiệu quả thời gian qua như: “Cafe với pháp luật”, câu lạc bộ pháp luật, mô hình tư vấn pháp luật tại khu nhà trọ cho công nhân; gameshow pháp luật của Liên đoàn lao động tỉnh; phổ biến pháp luật cho đồng bào người dân tộc Khơ-me thông qua người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức nhắn tin về pháp luật qua điện thoại di động; mô hình Ngày Pháp luật hàng tháng. Tỉ lệ hoà giải thành trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ cao là 97%. Năm 2018, kinh phí cho công tác PBGDPL ở cấp tỉnh là 1.362.000.000 đồng, cấp huyện là 610 triệu đồng, cấp xã là 886 triệu đồng; kinh phí cấp xã hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở là 728,55 triệu đồng; kinh phí cấp xã cho công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là hơn 83 triệu đồng. Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức giám sát chuyên đề về công tác PBGDPL. Thông qua công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của người dân, hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL còn gặp một số tồn tại, hạn chế, trong đó một số thành viên Hội đồng chưa thực sự phát huy vai trò, hoạt động chưa hiệu quả, rõ nét. Chất lượng hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa đồng đều. Hoạt động xã hội hóa về PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng Tháp: Tiếp tục nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả, sáng tạo

Tiếp tục chuyến công tác, ngày 29/11/2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã đến làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Lấp Vò và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Tháp. Tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra với Hội đồng tỉnh có đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng.

Đoàn công tác làm việc tại Đồng Tháp

Năm 2018, công tác chỉ đạo, hướng dẫn được tỉnh quan tâm thực hiện. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-HĐPBGDPL ngày 12/3/2018 về hoạt động của Hội đồng năm 2018; tham mưu kiện toàn Hội đồng tỉnh. Toàn tỉnh có 44 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 384 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.696 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 1.308 hòa giải viên. Đội ngũ này được định kỳ tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL.

Nội dung, hình thức PBGDPL khá đa dạng, gắn với đối tượng và địa bàn. Điểm nổi bật trong những kết quả đạt được là xây dựng, duy trì các mô hình PBGDPL sáng tạo đem lại hiệu quả, thiết thực như: Tổ chức vận hành trang Facebook “Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp” để tư vấn pháp luật và thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới thu hút nhiều người truy cập; các hoạt động đối thoại “Lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân được hưởng”; giải đáp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp qua mô hình “Cafe doanh nghiệp”; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ hoà giải; mô hình Phiên tòa giả định trong trường học... Tỉ lệ hoà giải thành đạt 83%. Năm 2018, kinh phí cho công tác PBGDPL ở cấp tỉnh là gần 4,5 tỷ đồng; kinh phí PBGDPL của mỗi đơn vị cấp huyện trung bình khoảng 100 triệu đồng/năm. Mỗi vụ hòa giải thành được hỗ trợ 200.000 đồng; mỗi Tổ hòa giải được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng. Công tác PBGDPL đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương.

Tuy nhiên, kỹ năng PBGDPL của phần lớn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động còn chưa cao. Nội dung PBGDPL tại một số địa phương chưa phù hợp với nhu cầu của người dân. Hoạt động xã hội hóa về PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc tại Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh An Giang và Đồng Tháp, đồng chí Lệ Vệ Quốc - Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp của hai tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác PBGDPL.Chú trọng nâng cao kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, giáo viên dạy môn giáo dục công dân; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lồng ghép PBGDPL trong việc thực hiện công vụ; nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường theo chương trình chính khóa và ngoài giờ lên lớp; PBGDPL cho đối tượng đặc thù.

Tỉnh cần tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL. Hội đồng phối hợp tỉnh cần sớm xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 sát với yêu cầu thực tiễn, trong đó tập trung phổ biến các lĩnh vực, nội dung pháp luật được dư luận xã hội và người dân trên địa bàn quan tâm. Đồng chí Trưởng đoàn cũng đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh An Giang tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thành viên của Hội đồng trong tham mưu, tư vấn thực hiện PBGDPL; Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Tháp phát huy, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn; tiếp tục kiện toàn thành viên Hội đồng để bảo đảm nâng cao hiệu quả hoạt động theo quy định của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg.

Vụ PBGDPL

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Tụ tập đánh bài ăn tiền tại quán trà sữa Ding Tea?

Tụ tập đánh bài ăn tiền tại quán trà sữa Ding Tea?

(PLVN) - Quán cà phê, trà sữa là nơi để khách hàng thưởng thức ẩm thực, nghỉ ngơi, thư giãn, hay tán gẫu bạn bè… Nhưng tại cửa hàng trà sữa Ding Tea 148 Trần Duy Hưng (TP Hà Nội) lại xuất hiện nhóm người đến đánh bài ăn tiền ngay trên tầng 2 cửa hàng. Khi làm việc với đơn vị quản lý thì đơn vị này cho biết không thể kiểm soát được khách hàng có đánh bài hay không.

Ám ảnh mùa thi

Ám ảnh mùa thi
(PLVN) - “Những ngày ôn thi như địa ngục” - câu nói đầy ám ảnh của cậu bé, khi mới chỉ đang tuổi ăn, tuổi vui chơi học hành, em lại phải chịu một áp lực nặng nề bởi sự kỳ vọng quá lớn từ gia đình…

Những kỳ hè bị “đánh mất”

Những kỳ hè bị “đánh mất”
(PLVN) - Sẵn sàng “mở hầu bao” chi hàng chục triệu đồng cho con tham gia các khóa học trải nghiệm xa nhà, học thêm, học năng khiếu, học phát triển kỹ năng, phụ huynh có thu được kết quả như kỳ vọng hay đang vô tình “độc chiếm” mùa hè nghỉ ngơi của con cái?

Cánh báo biến chứng do chích thuốc trực tiếp vào khớp

Cánh báo biến chứng do chích thuốc trực tiếp vào khớp
(PLVN) - Mặc dù đã được cảnh báo về biến chứng có thể xảy ra khi tiêm thuốc trực tiếp vào khớp, nhưng không ít người vẫn chọn phương pháp này để nhanh chóng thoát khỏi cơn đau. Bên cạnh những bệnh nhân may mắn không xảy ra biến chứng thì có rất nhiều trường hợp phải chịu hậu quả nặng nề.

Người thầy đặc biệt trong thế giới lặng im

Người thầy đặc biệt trong thế giới lặng im
(PLVN) - Câu chuyện về người thầy khiếm thính Võ Duy Quang (sinh năm 1988), giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thính Lâm Đồng là một hành trình dài của nghị lực và khát vọng vươn lên. Bằng cả nhiệt huyết và sự thông hiểu của mình, thầy đã tiếp thêm nghị lực để các học trò khiếm thính thêm tự tin, dám ước mơ và thực hiện mơ ước.
Cô gái trẻ nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Cô gái trẻ nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

(PLVN) - Cô gái để lại đôi dép rồi gieo mình từ cầu Bãi Cháy xuống tự tử, vì trời tối mặc dù một số người dân phát hiện cô gái chuẩn bị nhảy cầu lao đến ngăn cản nhưng không kịp.

Washington cho phép dùng thi thể người làm phân hữu cơ

Washington cho phép dùng thi thể người làm phân hữu cơ
(PLVN) - Mới đây, bang Washington, Mỹ đã ký ban hành một đạo luật mới cho phép những người sắp qua đời tại bang này có thể lựa chọn chuyển thi thể của họ thành phân bón hữu cơ phục vụ việc trồng cây. Tuy nhiên, việc này đã nổ ra nhiều tranh cãi từ phía người dân. 

Khi mẹ cha là 'nỗi ám ảnh thiên tài'…

Khi mẹ cha là 'nỗi ám ảnh thiên tài'…
(PLVN) - Là giáo viên ở một trung tâm ngoại ngữ, bên cạnh việc giảng dạy, hàng ngày tôi phải chứng kiến rất nhiều nỗi buồn của những đứa trẻ. Những nỗi buồn mang tên “cha mẹ”, những nỗi hoang mang mang tên “thiên tài”…

Phụ huynh 'cuồng' điểm hay con?

Phụ huynh 'cuồng' điểm hay con?
(PLVN) - Chỉ cần trường học thi xong học kỳ 2, có điểm, chuẩn bị tổng kết năm... cũng là lúc nhiều phụ huynh vui buồn theo điểm của con. Nhiều người khóc ròng khi con không giỏi toàn diện như mong muốn của mình. Và trong cuộc đua quay cuồng về điểm, về trường danh giá của phụ huynh… có một người bị “bỏ quên”, đó là học sinh…
Cuộc đua của thầy, trò lĩnh đủ

Cuộc đua của thầy, trò lĩnh đủ

(PLVN) - Dư luận chưa kịp lắng xuống trước vụ thầy giáo làm học sinh lớp 8 mang bầu, cô giáo bắt học sinh quỳ thì clip cô giáo liên tiếp đánh nhiều học sinh tiểu học trong giờ kiểm tra bài tiếp tục dậy sóng. Trước những vụ bạo hành liên tiếp xảy ra, gây hoang mang dư luận, được lý giải bởi bệnh thành tích trong giáo dục…

Đâu là nơi giáo dục trẻ em tuyệt vời nhất thế giới?

Đâu là nơi giáo dục trẻ em tuyệt vời nhất thế giới?
(PLVN) - Không trừng phạt để giáo dục trẻ. Dạy chúng hiểu sự thất bại, cách tự học hay cho trẻ rèn luyện sự tự lập từ bé như tự đi về nhà, tự sắp xếp đồ đạc cá nhân… Một số nền giáo dục thành công trên thế giới đã có cách tiếp cận khác biệt hẳn so với người Việt Nam về phương pháp giáo dục trẻ em như thế.

Em xa chốn đô thành…

Em xa chốn đô thành…
(PLVN) - Nhiều người mặc định rằng, trẻ em thành thị với đầy đủ điều kiện vật chất sẽ có cuộc sống hạnh phúc, thành đạt hơn trẻ em nông thôn. Thế nhưng, ở nhiều miền quê nghèo, vẫn có những đứa trẻ lớn lên vui vẻ, học hành thành tài…

Không còn chỗ đứng cho những 'ông quan bàn giấy'?

Không còn chỗ đứng cho những 'ông quan bàn giấy'?
(PLVN) - “Một người làm quan cả họ được nhờ”, quan niệm được nhiều thế hệ người Việt tôn sùng xưa nay có vẻ đang dần nhạt. Bởi cuộc sống hiện đại với những đặc thù mới sẽ không còn chỗ đứng cho những “ông quan bàn giấy”, “ông quan vô tích sự” nữa. 

Huyền bí cổ lễ ở miền đất bị đồn thổi 'lắm Thần nhiều ma”.

Huyền bí cổ lễ ở miền đất bị đồn thổi 'lắm Thần nhiều ma”.
(PLVN) - Vốn là nơi có nhiều huyền tích nên chuyện tâm linh của dân biển Di Điềm (Thái Thụy, Thái Bình) cũng nhiều lệ tục linh thiêng. Trong đó tục “Tống ôn” là cổ lễ lâu đời, mang đậm màu sắc huyền bí của vùng biển xưa nay được đồn thổi là “lắm Thần nhiều ma”.
Du lịch gia đình không còn quá khó

Du lịch gia đình không còn quá khó

(PLVN) - Bận tâm lớn nhất của các bậc phụ huynh khi lựa chọn những chuyến du lịch gia đình vào mùa hè, đó là làm sao cho con cái được thoải mái và được tiếp cận nhiều trò chơi phù hợp mà bản thân vẫn có thời gian thư giãn nghỉ ngơi. Trên thực tế, đây không phải là vấn đề nan giải!.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%