Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương kiểm tra công tác PBGDPL tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp

(PLO) -Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng Trung ương) năm 2018, trong 02 ngày 28, 29/11/2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Trung ương do đồng chí Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Trung ương làm Trưởng đoàn và thành viên là đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

An Giang: Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Tại tỉnh An Giang, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Châu Thành và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Dự buổi làm việc tại Hội đồng tỉnh có đồng chí Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tỉnh và các thành viên Hội đồng.

Theo báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, 22 sở, ngành của tỉnh và 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn. Hội đồng tỉnh và các Hội đồng cấp huyện đều được kiện toàn. Một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh) đã thành lập Hội đồng. Toàn tỉnh hiện có 194 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 184 báo cáo viên pháp luật cấp huyện , 1.998 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật hằng năm được tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Đoàn công tác làm việc tại An Giang

Nội dung PBGDPL tập trung vào các văn bản luật mới ban hành, văn bản luật thiết thực với đời sống, công tác của người dân với nhiều hình thức PBGDPL có hiệu quả như: Phổ biến pháp luật trực tiếp (tổ chức 25.380 cuộc thu hút 1.095.690 lượt người dự); tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật (tổ chức 200 cuộc thi thu hút hơn 79.000 lượt người dự thi); phát hành miễn phí tài liệu pháp luật (hơn 2,3 triệu tài liệu pháp luật); PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng (16.997 tin, bài); đài truyền thanh cấp xã (53.554 lần phát sóng); PBGDPL trong nhà trường; lồng ghép PBGDPL với họp dân; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; giáo dục pháp luật trong nhà trường….

Từ thực tiễn đã có một số mô hình PBGDPL có hiệu quả thời gian qua như: “Cafe với pháp luật”, câu lạc bộ pháp luật, mô hình tư vấn pháp luật tại khu nhà trọ cho công nhân; gameshow pháp luật của Liên đoàn lao động tỉnh; phổ biến pháp luật cho đồng bào người dân tộc Khơ-me thông qua người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức nhắn tin về pháp luật qua điện thoại di động; mô hình Ngày Pháp luật hàng tháng. Tỉ lệ hoà giải thành trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ cao là 97%. Năm 2018, kinh phí cho công tác PBGDPL ở cấp tỉnh là 1.362.000.000 đồng, cấp huyện là 610 triệu đồng, cấp xã là 886 triệu đồng; kinh phí cấp xã hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở là 728,55 triệu đồng; kinh phí cấp xã cho công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là hơn 83 triệu đồng. Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức giám sát chuyên đề về công tác PBGDPL. Thông qua công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của người dân, hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL còn gặp một số tồn tại, hạn chế, trong đó một số thành viên Hội đồng chưa thực sự phát huy vai trò, hoạt động chưa hiệu quả, rõ nét. Chất lượng hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa đồng đều. Hoạt động xã hội hóa về PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng Tháp: Tiếp tục nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả, sáng tạo

Tiếp tục chuyến công tác, ngày 29/11/2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã đến làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Lấp Vò và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Tháp. Tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra với Hội đồng tỉnh có đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng.

Đoàn công tác làm việc tại Đồng Tháp

Năm 2018, công tác chỉ đạo, hướng dẫn được tỉnh quan tâm thực hiện. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-HĐPBGDPL ngày 12/3/2018 về hoạt động của Hội đồng năm 2018; tham mưu kiện toàn Hội đồng tỉnh. Toàn tỉnh có 44 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 384 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.696 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 1.308 hòa giải viên. Đội ngũ này được định kỳ tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL.

Nội dung, hình thức PBGDPL khá đa dạng, gắn với đối tượng và địa bàn. Điểm nổi bật trong những kết quả đạt được là xây dựng, duy trì các mô hình PBGDPL sáng tạo đem lại hiệu quả, thiết thực như: Tổ chức vận hành trang Facebook “Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp” để tư vấn pháp luật và thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới thu hút nhiều người truy cập; các hoạt động đối thoại “Lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân được hưởng”; giải đáp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp qua mô hình “Cafe doanh nghiệp”; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ hoà giải; mô hình Phiên tòa giả định trong trường học... Tỉ lệ hoà giải thành đạt 83%. Năm 2018, kinh phí cho công tác PBGDPL ở cấp tỉnh là gần 4,5 tỷ đồng; kinh phí PBGDPL của mỗi đơn vị cấp huyện trung bình khoảng 100 triệu đồng/năm. Mỗi vụ hòa giải thành được hỗ trợ 200.000 đồng; mỗi Tổ hòa giải được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng. Công tác PBGDPL đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương.

Tuy nhiên, kỹ năng PBGDPL của phần lớn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động còn chưa cao. Nội dung PBGDPL tại một số địa phương chưa phù hợp với nhu cầu của người dân. Hoạt động xã hội hóa về PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc tại Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh An Giang và Đồng Tháp, đồng chí Lệ Vệ Quốc - Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp của hai tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác PBGDPL.Chú trọng nâng cao kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, giáo viên dạy môn giáo dục công dân; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lồng ghép PBGDPL trong việc thực hiện công vụ; nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường theo chương trình chính khóa và ngoài giờ lên lớp; PBGDPL cho đối tượng đặc thù.

Tỉnh cần tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL. Hội đồng phối hợp tỉnh cần sớm xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 sát với yêu cầu thực tiễn, trong đó tập trung phổ biến các lĩnh vực, nội dung pháp luật được dư luận xã hội và người dân trên địa bàn quan tâm. Đồng chí Trưởng đoàn cũng đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh An Giang tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thành viên của Hội đồng trong tham mưu, tư vấn thực hiện PBGDPL; Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Tháp phát huy, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn; tiếp tục kiện toàn thành viên Hội đồng để bảo đảm nâng cao hiệu quả hoạt động theo quy định của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg.

Vụ PBGDPL

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

26 năm lần gia phả truy ra thủ phạm vụ án mạng: Phá án kiểu 0.4 thời 4.0

26 năm lần gia phả truy ra thủ phạm vụ án mạng: Phá án kiểu 0.4 thời 4.0
(PLVN) - Tòa án ở thành phố Lancaster thuộc bang Pennsylvania của nước Mỹ vừa tuyên một người đàn ông 50 tuổi án tù chung thân về tội đã tấn công, đánh đập, cưỡng hiếp và sát hại một nữ giáo viên vào tháng 12/1992. Tức là người này phạm tội cách đây đã 26 năm mà đến tận bây giờ mới bị đưa ra xét xử và tuyên án. Lý do đơn giản chỉ là mãi đến vừa rồi thủ phạm mới bị lần ra và bắt giữ. 

Giới nhà giàu săn lùng “đá trời” – “miếng mồi” cho những siêu lừa

Giới nhà giàu săn lùng “đá trời” – “miếng mồi” cho những siêu lừa
(PLVN) - Độc, quý hiếm là những đặc tính khiến cho thiên thạch lâu nay trở thành những món đồ thu hút sự quan tâm của giới có tiền. Tuy nhiên, cũng chính vì hiếm, vì tính “độc nhất vô nhị” của những thiên thạch mà việc xác minh tính thật – giả của chúng trở nên khó khăn. Nhiều vụ lừa đảo bán thiên thạch đã được ghi nhận trong thời gian qua.

Khẩn trương triển khai theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về bảo hiểm

Khẩn trương triển khai theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về bảo hiểm
(PLVN) - Ngày 22/2, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (THPL) Đặng Thanh Sơn đã có buổi làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ và đại diện một số bộ, ngành liên quan nhằm triển khai Quyết định số 3072/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động) và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp (hòa giải ở cơ sở và kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh) năm 2019.

Giá như anh chị biết thương đứa em tật nguyền!

Giá như anh chị biết thương đứa em tật nguyền!
(PLVN) - Trong quá trình hành nghề, Luật sư (LS) Nguyễn Đình Thuận gặp không ít những câu chuyện đau lòng từ các vụ án mà mình tham gia. Tuy nhiên, có một vụ án mà ông mãi day dứt không yên, luôn làm ông suy nghĩ về đạo lý, mối thâm tình ruột thịt bị xói mòn. 

Thủ tục thời gian cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị thất lạc

Thủ tục thời gian cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị thất lạc
(PLVN) - Bạn đọc Nguyễn Ngọc Khánh (Cao Bằng) hỏi: Trước đây, tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và đã được cấp sổ BHXH. Hiện nay tôi đang trong thời gian nghỉ việc nhưng bị mất sổ BHXH. Vậy, tôi có thể đề nghị cấp lại sổ BHXH ở đâu? Hồ sơ thủ tục gồm những giấy tờ gì? Thời gian cấp lại là bao lâu?
Trẻ em ngồi xe máy không đội mũ bảo hiểm: Phạt ai?

Trẻ em ngồi xe máy không đội mũ bảo hiểm: Phạt ai?

(PLVN) - Dù các phương tiện thông tin đại chúng và nhà trường đã nỗ lực tuyên truyền, nhưng nhiều trẻ em từ 06 tuổi ngồi trên xe máy vẫn không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh ý thức kém về an toàn trong giao thông đường bộ, nhiều người lớn không hề có kiến thức về việc hành vi đó vi phạm pháp luật như thế nào. Luật sư Lê Thu Hiền (Công ty Luật Kim Minh Châu, Đoàn Luật sư Hà Nội) tư vấn về vấn đề này.

11 nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức cán bộ và pháp luật hình sự - hành chính

11 nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức cán bộ và pháp luật hình sự - hành chính
(PLVN) - Mới đây, Lãnh đạo Bộ đã phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và Vụ Tổ chức cán bộ. Theo đó, đã thông qua rất nhiều nhiệm vụ cụ thể cho 2 đơn vị, đặc biệt nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực pháp luật hình sự - hành chính và 7 nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ.

Nghi vấn chiếm giữ căn nhà đồng thừa kế: “Tôi bị tín dụng đen “gí” quá nên mới đánh liều”

Nghi vấn chiếm giữ căn nhà đồng thừa kế: “Tôi bị tín dụng đen “gí” quá nên mới đánh liều”
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, bà Nguyễn Ngọc Trâm (SN 1977) có đơn phản ánh căn nhà số 92/2, đường Trường Sa (phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM) là tài sản đồng thừa kế của bà và em trai Nguyễn Minh Trí (SN 1980). Mới đây em trai bà lén mang đi “cầm cố” cho ông Nguyễn Trần Tấn Phát (SN 1984) và bà Lê Đoan Trang Mai Hà (SN 1984, được cho là vợ chồng).

Già làng Cơ Tu hé lộ sức mạnh của bùa hộ mệnh nanh heo rừng

Già làng Cơ Tu hé lộ sức mạnh của bùa hộ mệnh nanh heo rừng
(PLVN) - Với đồng bào dân tộc miền núi Quảng Nam, heo rừng là loài động vật có sức mạnh và gần gũi với con người. Không những mang giá trị văn hóa, chiếc nanh heo còn là “bùa hộ mệnh” vô cùng quý giá mà người dân nào cũng muốn đeo trên người hay cất giữ trong nhà.

“Bông hồng thép” vẫn nở hoa dù… ung thư vú “gọi tên”

“Bông hồng thép” vẫn nở hoa dù… ung thư vú “gọi tên”
(PLVN) - Chồng mắc bệnh nan y, hai con nhỏ thơ dại... chị Nguyễn Thị Hương (SN 1967, ở Thanh Xuân, Hà Nội) hơn 20 năm qua vốn đã trở thành trụ cột của gia đình. Bởi vậy, khi biết bản thân mắc ung thư vú, bầu trời đối với chị dường như sụp đổ. Nhưng suốt 7 năm qua, chị Hương chưa một lần cho phép bản thân gục ngã.

Người dân mòn mỏi chờ di chuyển bãi rác ô nhiễm

Người dân mòn mỏi chờ di chuyển bãi rác ô nhiễm
(PLVN) - Bãi rác thôn Ghép (xã Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang) chỉ có diện tích vài trăm m2 nhưng phải “cõng” khối lượng rác thải khổng lồ từ hầu hết các thôn trên địa bàn xã. Tại đây không có biện pháp xử lý rác triệt để khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí một số gia đình phải gửi con nhỏ đi nơi khác để tránh ô nhiễm.

Những nghệ sĩ thành công lặng lẽ

Những nghệ sĩ thành công lặng lẽ
(PLVN) - Làng giải trí là một thế giới đầy hào quang nhưng cũng đầy khốc liệt, nơi mà người ta sẩy chân là đánh mất mình, đi chậm lại bị vượt qua, cũ đi là bị đào thải. Nhưng ngạc nhiên thay, đó cũng là nơi dung chứa những nghệ sĩ đầy giản dị, không dặm phấn thêu hoa cho chính mình, nhưng vẫn có chỗ đứng bền bỉ trong lòng khán giả.
Người thầy gieo mầm xanh nơi vùng cao

Người thầy gieo mầm xanh nơi vùng cao

(PLVN) - Đã gần 40 năm kể từ ngày bước chân lên vùng miền núi Nam Đông dạy học, thầy giáo, Nhà giáo ưu tú Lê Quang Thẩm, nay là Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã “gieo” con chữ cho các học sinh vùng dân tộc thiểu số huyện miền núi Nam Đông. 

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%