Tiếp vụ Inmexco Thanh Hoá tẩu tán tài sản: Có hay không sự tiếp tay của Toà án?

(PLO) -  Liên quan đến những khuất tất trong quá trình thi hành án giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Hóa (Imexco Thanh Hoá) và Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản (Apromaco) có địa chỉ tại số 14, phố Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội với số tiền phải thi hành lên đến hàng chục tỷ đồng, qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi tiếp tục phát hiện thêm nhiều tình tiết bất ngờ, trong đó có việc TAND tỉnh Thanh Hoá ra một quyết định bác bỏ toàn bộ các yêu cầu đúng pháp luật của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản.
Tiếp vụ Inmexco Thanh Hoá tẩu tán tài sản: Có hay không sự tiếp tay của Toà án?

Khuất tất ngay từ đầu? 

Theo Quyết định công nhận thỏa thuận số: 09/2015/QĐST-KDTM ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa thì Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Hóa phải trả cho Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản số tiền là: 20.038.234.802 đồng. Do không thực hiện đúng thỏa thuận của Bản án. Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản có đơn yêu cầu thi hành án.

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số: 39/QĐ-CCTHADS ngày 01/12/2015 và Quyết định thi hành án số: 171/QĐ -CCTHADS ngày 10/8/2016 đối với Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Hóa, địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa phải trả cho Công ty Vật tư Nông sản số tiền là: 20.038.234.802 đồng và tiền lãi chậm thi hành án.

Trong quá trình giải quyết việc thi hành án cho thấy tài sản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Hóa là Nhà làm việc và phục vụ kinh doanh tại số 02 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Thanh Hóa đảm bảo cho khoản vay là: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Để đảm bảo quyền và lợi ích cho bên được thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa đã ban hành công văn số 311/CCTHADS ngày 08/6/2017 gửi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa yêu cầu không làm các thủ tục mua, bán, tặng cho hoặc các giao dịch dân sự khác đối với tài sản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Hóa tại số 02 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa cho đến khi chấp hành xong nghĩa vụ thi hành án.

Trên cơ sở xác minh của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa cho thấy: Ngày 27/7/2017 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Hóa đã thực hiện tất toán toàn bộ nghĩa vụ tại Vietcombank Thanh Hóa (dư nợ là 0 đồng). Vietcombank Thanh Hóa đã giải chấp tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Hóa. Ngày 28/7/2017, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Hóa đã ký hợp đồng bán toàn bộ tài sản trên khu đất tại số 02 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hữu Tín, địa chỉ: Lô NK 07-02 MBQH 3037, Khu đô thị Bắc Cầu Hạc, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa (Theo hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất số 2807/2017/XNKTH ngày 28/7/2017).

Xét thấy việc mua bán tài sản trên có dấu hiệu tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án, căn cứ khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014: “Trường hợp ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án, Chấp hành viên ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện trạng tài sản của người phải thi hành án”, Chấp hành viên Lê Thị Hạnh (Chi cục Thi hành án thành phố Thanh Hóa) đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 03/8/2017 về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản tại số 02 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa của Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Hóa gửi các bên đương sự và các cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 04/8/2017 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 4094/STNMT-QLĐĐ về việc dừng các thủ tục liên quan đến hồ sơ xin thuê đất của Công ty Cổ phần tập đoàn Hữu Tín (đơn vị mua tài sản gắn liền với đất của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thanh Hóa).

Để cản trở việc thi hành án, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Hóa  đã làm thủ tục phá sản. Ngày 07/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Ngày 11/9/2017,  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định tạm đình chỉ thi hành án.

Ngày 13/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Hóa; Ngày 20/9/2017 Chi cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định đình chỉ thi hành án đối với Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Hóa.

Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường trong quá trình thi hành án của Inmexco Thanh Hoá, ngày 14/10/2017, Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên bố các giao dịch chuyển nhượng tài sản tại số 02 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa và các giao dịch khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ là vô hiệu.

Thế nhưng, ngày 30/01/2018, Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa là bà Lê Thu Hương lại ra Quyết định số 01/2018/QĐ-TA về việc không chấp nhận yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản, bác bỏ toàn bộ các yêu cầu của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản.

Quyết định của Toà án ảnh hưởng đến quyền lợi của Apromaco

Theo phản ánh của Apromaco, Quyết định số 01/QĐ-TA ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Quyết định không chấp nhận đơn yêu cầu của người tham gia thủ tục phá sản (Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản) là trái pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án. Cụ thể:

Thứ nhất, việc bán tài sản này thấp hơn rất nhiều so nhiều so giá thị trường (vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 59, Luật Phá sản năm 2014):

Sau khi Bản án có hiệu lực pháp luật và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa đã áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa không làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, các giao dịch dân sự đối với tài sản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thanh Hóa tại số 02 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa cho đến khi thi hành xong nghĩa vụ thi hành án.

Công ty Cổ phần XNK Thanh Hóa và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa ký hợp đồng thế chấp tài sản tại số 02 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa để đảm bảo cho khoản vay của Công ty XNK Thanh Hóa với hạn mức 20 tỷ đồng. Nhưng căn cứ vào hợp đồng mua bán tài sản giữa Công ty XNK Thanh Hóa và Công ty CP Tập đoàn Hữu Tín bán tài sản trên với giá 5.675.500.000 VNĐ (Năm tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm ngàn đồng) thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường tại thời điểm (được nêu trong báo Pháp luật Việt Nam số 265 (6.883), thứ sáu ngày 22/9/2017) và cũng thấp hơn rất nhiều so với Ngân hàng định giá và bảo đảm cho hạn mức vay  20.000.000.000đ (hai mươi tỷ đồng) tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (tại thời điểm vay vốn Ngân hàng xác định giá trị tài sản trên có giá trên 20 tỷ đồng). Theo thông lệ thì phía Ngân hàng thường định giá tài sản thế chấp thấp hơn giá trị thực tế và sẽ cho khách vay khoảng 70% giá trị định giá. Từ đó, có thể khẳng định giá trị thực tế của tài sản này trên thị trường vào khoảng 30 tỷ đồng. Việc Imexco Thanh Hóa bán với giá 5.675.500.000 VNĐ là thấp hơn rất nhiều giá trị thực của tài sản.

Thứ hai, việc bán tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 02, Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa nhằm mục đích tẩu tán tài sản vi phạm điểm e, khoản 1, Điều 59 Luật Phá sản. Nội dung này đã được khẳng định tại Công văn số 476/CV-CCTHADS ngày 11/10/2016 của Chi cục Thi hành án Dân sự Thành phố Thanh Hóa, Công văn số 703/CTHADS-NV ngày 12/9/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 3661/VKSTC-V11 ngày 19/9/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Công văn số 04/PC-TANDCC-DS ngày 01/3/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Như vậy căn cứ vào quy định pháp luật có thể khẳng định, việc Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số: 01/2018/QĐ-TA ngày 30 tháng 01 năm 2018 về việc không tuyên hợp đồng vô hiệu đối với tài sản tại số 02 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa và là vi phạm pháp luật và  giúp sức cho Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Hóa tẩu tán tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người được thi hành án.

Nghiêm trọng hơn, mặc dù Cơ quan thi hành án đã chứng minh được việc Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Hóa đã có hành vi tẩu tán tài sản và đã áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án ra Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 3/8/2018 về việc tạm dừng giao dịch, chuyển quyền sở hữu tài sản đối với tài sản tại địa chỉ số 02 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa nhưng Toà án vẫn xem “Việc mua bán tài sản tại số 02 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa là đảm bảo đúng hình thức, nội dung, trình tự, thủ tục pháp luật”.

Tại sao TAND tỉnh Thanh Hoá lại ban hành một quyết định gây khó hiểu và có biểu vi phạm pháp luật như vậy, Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Khát vọng an sinh từ trong “tâm bão” mang tên Thanh Bình

Khát vọng an sinh từ trong “tâm bão” mang tên Thanh Bình
(PLVN) - Nhiều cư dân sống gần biển, cả đời chưa từng biết một cơn bão, nhưng từ khi “dính” vào Dự án Khu biệt thự du lịch Thanh Bình, họ phải chua chát thốt lên rằng đang đối diện với “cơn bão” còn dữ dội hơn cả tự nhiên càn quét vùng này nên hơn hết họ luôn có khát vọng được an sinh thực sự.

Báo cáo điều tra bom tấn Nga – Trump được đệ trình, cú sốc thực sự sắp diễn ra?

Báo cáo điều tra bom tấn Nga – Trump được đệ trình, cú sốc thực sự sắp diễn ra?
(PLVN) - Công tố viên đặc biệt Robert Mueller ngày 22/3 đã đệ trình báo cáo được mong đợi từ lâu về kết quả cuộc điều tra kéo dài 2 năm về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 – cuộc điều tra mà Tổng thống Donald Trump mạnh mẽ chỉ trích và nhiều người cho rằng có thể dẫn tới việc luận tội.

Cục Thuế Hà Nội triển khai nhiều giải pháp mới để tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Cục Thuế Hà Nội triển khai nhiều giải pháp mới để tạo thuận lợi cho người nộp thuế
(PLVN) -Với “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế” việc hỗ trợ được thực hiện toàn diện hơn, có sự phối hợp của nhiều phòng, nhiều bộ phận để hỗ trợ người nộp thuế (NNT) trên cả 3 chức năng: Song song với bộ phận hỗ trợ như thường lệ còn tăng cường thêm bộ phận hỗ trợ về chính sách thuế, về kê khai thuế và hỗ trợ thực hiện các ứng dụng thuế với máy tính và trang thiết bị, đường truyền đảm bảo công tác hỗ trợ nhanh và hiệu quả đang được Cục Thuế Hà Nội tích cực triển khai. 

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ
(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Lộc Sơn Hà tiến gần mốc 50 chi nhánh trên toàn quốc

Lộc Sơn Hà tiến gần mốc 50 chi nhánh trên toàn quốc
Vừa qua, Lộc Sơn Hà - Top 5 Sàn giao dịch bất động sản tốt nhất Việt Nam 2018 đã tiếp tục khai trương thêm 2 chi nhánh tại TP.Nha Trang tỉnh Khánh Hoà và TP.Hoà Bình tỉnh Hoà Bình, tiến gần đến con số 50 chi nhánh trên toàn quốc.

Đón sóng quy hoạch, đất dự án Phủ Lý hút nhà đầu tư

Đón sóng quy hoạch, đất dự án Phủ Lý hút nhà đầu tư
(PLVN) - Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ Hà Nội, Hà Nam không chỉ “hút” đầu tư FDI vào các khu công nghiệp mà còn đang từng bước trở thành trung tâm y tế chất lượng cao hàng đầu cả nước. Đây là đòn bẩy khiến thị trường bất động sản thành phố Phủ Lý biến động mạnh, đất nền tại các dự án được nhà đầu tư săn đón nhằm đón đầu quy hoạch.

Cả nhà 6 người ai cũng mắc nghiện… bài chòi

Cả nhà 6 người ai cũng mắc nghiện… bài chòi
(PLVN) - Nhiều năm qua, ở xã đảo Nhơn Châu (còn gọi là Cù Lao Xanh, thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cách đất liền 24km), di sản bài chòi trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn nhờ vai trò hạt nhân của vợ chồng nghệ nhân Trần Hữu Phước - Lê Thị Hoa cùng 4 người con của họ. Người dân ở đảo thường gọi họ là “gia đình bài chòi”.
Chi cả ngàn USD để thưởng thức cá nóc Nhật Bản

Chi cả ngàn USD để thưởng thức cá nóc Nhật Bản

(PLVN) - Cá nóc, tiếng Nhật là Fugu là cá ngon nổi tiếng thường được dùng làm nguyên liệu để chế biến những món ăn cao cấp. Chúng có mặt trong thực đơn của những bữa tiệc chiêu đãi, tiệc tối hoặc những sự kiện mang tính trịnh trọng.
""

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%

""