Đại học Thái Nguyên, hạt nhân của ngành giáo dục - đào tạo

Thứ Ba, 3/1/2017 07:41 GMT+7
(PLO) - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) được thành lập ngày 04 tháng 4 năm 1994 theo Nghị định số 31/CP của Chính phủ, là Đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, ĐHTN ngày nay không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, có được vị trí trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du miền núi phía Bắc và cả nước.
Đại học Thái Nguyên, hạt nhân của ngành giáo dục - đào tạo

ĐHTN hiện có trên 4400 cán bộ viên chức, trong đó gần 3000 người là cán bộ giảng dạy. Số cán bộ có chức danh Giáo sư là 10 người, chức danh Phó giáo sư là 117 người, học vị tiến sĩ là 493 người, học vị thạc sĩ và tương đương gần 2000 người. Quy mô đào tạo trình độ sau đại học năm 2015 đạt 4631 học viên (350 nghiên cứu sinh và 4281 học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và bác sĩ nội trú). Quy mô đào tạo đại học, cao đẳng năm 2015 đạt trên 60.000 sinh viên.

Cùng với quá trình phát triển của Đại học, các ngành nghề đào tạo, bậc đào tạo không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng. Hiện nay, ĐHTN đang đào tạo 284 ngành và chuyên ngành, trong đó có 85 chuyên ngành đào tạo sau đại học, gồm: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú. 

Hơn 20 năm qua, ĐHTN đã đào tạo và cung cấp cho vùng và đất nước hàng trăm nghìn cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học, trong đó có hàng nghìn cán bộ có trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, hàng trăm bác sĩ chuyên khoa cấp I và cấp II, Bác sĩ nội trú, hàng nghìn cán bộ có trình độ trung cấp và công nhân lành nghề. Phần lớn cán bộ do Đại học đào tạo ra đã nhanh chóng tìm kiếm được việc làm và phát huy tốt kiến thức được đào tạo vào thực tiễn sản xuất, quản lý và đời sống, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về tiếp tục đổi mới giáo dục - đào tạo, ĐHTN đang tập trung thực hiện tốt 9 Đề án đã đề ra cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có trình độ cao. Tiếp tục chuẩn hóa tin học và ngoại ngữ đối với cán bộ, giảng viên, viên chức sinh viên.

Phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Phát triển các sản phẩm khoa học, công nghệ và công trình công bố quốc tế. Đẩy mạnh đánh giá cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra. Xây dựng đại học điện tử. Đổi mới công tác quản lý người học, đoàn, hội của Đảng bộ. Xây dựng cơ sở vật chất của Đại học theo hướng tập trung, hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập. 

Sau một năm bám sát nội dung 9 Đề án triển khai thực hiện, ĐHTN đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận: Về công tác Đảng, Đảng bộ ĐHTN bao gồm 11 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở với trên 3.000 đảng viên. Thực hiện Đề án số 10 của Đảng ủy ĐHTN khóa IV về “Nâng cao sức chiến đấu, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh”, Đảng bộ ĐHTN đã thực hiện có hiệu quả các chương trình được đề ra, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, viên chức và HSSV. 

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã diễn ra sâu rộng, nghiêm túc, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên trong toàn Đảng bộ. Công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng có chuyển biến tích cực, trên 96% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý của ĐHTN trong những năm qua đạt được nhiều kết quả tốt, số lượng cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chiếm tỷ lệ cao so với mặt bằng chung các trường đại học khác trong vùng, nhiều cán bộ giảng dạy được đào tạo ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển hợp tác quốc tế. 

ĐHTN có nhiều chính sách, biện pháp khuyến khích xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao, thành thạo ngoại ngữ, giỏi về công nghệ thông tin nhằm tăng cường số lượng, chất lượng cán bộ cho một số ngành mới, những ngành mũi nhọn của vùng, cùng với việc tuyển chọn, đào tạo cán bộ trẻ, xây dựng và hình thành đội ngũ theo hướng có những tập thể khoa học mạnh, tạo nên những mũi nhọn trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng. Kế thừa và phát huy những thành quả xây dựng và phát triển chương trình đào tạo những năm trước đây, ĐHTN đang tập trung phát triển mạnh về ngành nghề các bậc đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhu cầu học tập của xã hội, đặc biệt là của đồng bào thuộc khu vực miền núi Phía Bắc. 

Xác định nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm, là chiến lược lâu dài để đưa ĐHTN tiếp cận với tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế, là khâu quan trọng nhất để tăng cường năng lực đội ngũ và nâng cao vị thế của Đại học trước xã hội, ĐHTN đã xây dựng các biện pháp thích hợp để đưa nhiệm vụ NCKH thực sự trở thành nhiệm vụ chính của cán bộ giảng dạy. 

Phổ biến và giao trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, cá nhân trong việc việc tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ (KHCN) và công bố công trình quốc tế, đồng thời đưa vào tiêu chí thi đua, đánh giá cán bộ viên chức hàng năm. Thành tựu về KHCN của ĐHTN đã có sự cải thiện đáng kể, các đề tài NCKH cấp Nhà nước và cấp Bộ tăng cả về số lượng và kinh phí so với trước đây, hàm lượng khoa học của các đề tài cũng được cải thiện. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng có hiệu quả trong giảng dạy và trong thực tiễn sản xuất, đời sống xã hội. Hợp tác quốc tế trong hoạt động KHCN đã có những bước phát triển tốt. 

Hiện nay, ĐHTN đang thực hiện nhiều chương trình liên kết và hợp tác đào tạo ở tất cả các bậc học với nhiều quốc gia phát triển như: Mỹ, Anh, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines… Đã nhập khẩu 8 chương trình tiên tiến trong đó có 3 chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép và cấp kinh phí cho 3 khóa học, 5 chương trình do các đơn vị tự nhập khẩu. Tất cả các chương trình đào tạo bậc sau đại học, bậc đại học và cao đẳng đã ban hành chuẩn đầu ra, các chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ, tuân thủ các Quy chế và Quy định về số tín chỉ, thời lượng học tập, các học phần bắt buộc… ĐHTN luôn chú trọng đến trình độ năng lực ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên tốt nghiệp, vì vậy đã ban hành chuẩn

đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên tốt nghiệp. Theo đó, sinh viên tốt nghiệp đối với khóa tuyển sinh trước năm 2014 phải đạt năng lực ngoại ngữ trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu, tin học đạt trình độ IC3, đối với sinh viên tốt nghiệp khóa tuyển sinh từ năm 2014 phải đạt năng lực ngoại ngữ trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu, tin học đạt trình độ IC3. Xác định Công nghệ thông tin là công cụ quan trọng hàng đầu để thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ĐHTN đặc biệt quan tâm và luôn coi công tác nâng cao năng lực tin học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết. 

ĐHTN đã xây dựng được hệ thống mạng truyền dẫn với hơn 20 km cáp quang kết nối ĐHTN với 09 đơn vị. Hệ thống mạng WAN hoạt động từ năm 2009 đến nay tương đối ổn định, đáp ứng được nhu cầu truy cập các dịch vụ dùng chung của ĐHTN, 100% các trường thành viên thuộc ĐHTN đã đầu tư đường Internet cáp quang băng thông rộng, ngoài ra cũng có một số đơn vị đã thuê các kênh riêng Leaseline Internet để chạy một số ứng dụng phục vụ cho công tác giảng dạy.

ĐHTN đang hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển, trở thành Đại học điện tử, theo đó ứng dụng CNTT trong điều hành mọi lĩnh vực quản lý và nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức dạy và học trong toàn Đại học. Quá trình xây dựng, phát triển của ĐHTN cũng luôn gắn liền với công tác xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất. Trong những năm qua, ĐHTN đã xây dựng được nhiều công trình mới gồm: Các khu ký túc xá, hạ tầng Khu trung tâm, Trung tâm GDQP, giảng đường và ký túc xá của các nhà trường, Nhà làm việc và nghiên cứu, Dự án nước sạch, đường giao thông khu vực ký túc xá sinh viên và khu nhà điều hành ĐHTN...

Hoạt động phát triển cơ sở vật chất của ĐHTN được triển khai theo hướng kế thừa, giải quyết các tồn tại và tiếp tục đầu tư xây dựng các chương trình mới… Với định hướng đúng đắn được xác định bởi 9 Đề án đã được đề ra cùng với sự nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm thực hiện của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên, ĐHTN nhất định sẽ giữ vững đà phát triển, xứng đáng với vai trò đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận - Là hạt nhân của ngành giáo dục - đào tạo của vùng và của cả nước.

Tin liên quan

Các tin khác