Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc tôn giáo

Thứ Tư, 3/10/2018 06:28 GMT+7
(PLO) -Hôm qua (2/10), tại Trường Quân sự Quân khu 7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh (QPAN) Quân khu 7 đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 105 chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo của các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7.
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc tôn giáo
Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh chụp ảnh lưu niệm.

Dự khai mạc có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng-Phó Chính ủy Quân khu 7, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN Quân khu; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Quân khu 7. Trong 4 ngày, các chức sắc tôn giáo sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề cơ bản, gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN… 

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chính ủy Quân khu 7, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN Quân khu 7 nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, đóng góp nhiều vào ngân sách nhà nước.

Địa bàn quân khu là vị trí chiến lược quan trọng về QPAN mà các thế lực thù địch dùng các thủ đoạn chống phá. Do vậy, để phát triển kinh tế cần phải gắn với nhiệm vụ củng cố QPAN. Đồng hành phát triển cùng dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo cũng là mong muốn, hành động của các nhà chức sắc tôn giáo.

Vì vậy, nội dung bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo lần này là những nội dung nhằm trang bị kiến thức cơ bản của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với kiến thức củng cố QPAN, phát triển kinh tế - xã hội, vạch rõ bản chất âm mưu thủ đoạn kẻ thù.

Trên cơ sở đó, các chức sắc đánh giá đúng thực tiễn những kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng và giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra tại cơ sở, góp phần phát triển kinh tế, thực hiện tốt đời, đẹp đạo.

Nguyễn Duy Hiển

Tin liên quan

Các tin khác