70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Ngành Thanh tra quốc phòng

(PLO) -Hôm nay (25/1), Thanh tra Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. Trung tướng Phạm Văn Hưng - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng đã có bài viết về sự kiện này.
70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Ngành Thanh tra quốc phòng Thanh tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo kế hoạch năm 2017 đối với thành phố Hà Nội

Cách đây vừa tròn 70 năm, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc và nhiệm vụ xây dựng Quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm quan tâm đến việc xây dựng tổ chức và hoạt động thanh tra. Trên cơ sở Phòng Kiểm tra thuộc Bộ Tổng chỉ huy, ngày 25/01/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 119/SL thành lập Cục Tổng Thanh tra Quân đội Quốc gia Việt Nam (nay là Thanh tra Bộ Quốc phòng), đóng quân tại thôn Bãi Hội, xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên; đây là tổ chức thanh tra cấp Bộ đầu tiên trong Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, để thực hiện nhiệm vụ: “Kiểm tra việc chấp hành các mệnh lệnh quân sự, chính trị, chấp hành kỷ luật quân đội, đề nghị thưởng phạt, thuyên chuyển cán bộ”. Việc thành lập Cục Tổng Thanh tra Quân đội Quốc gia Việt Nam khẳng định vai trò và sự cần thiết của công tác thanh tra trong quân đội. Nhiệm vụ đó đã khẳng định rõ tính thiết yếu của công tác thanh tra trong sự nghiệp cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 25/01/1948, đã đánh dấu sự ra đời và trở thành Ngày truyền thống của ngành Thanh tra quốc phòng. 

Nhìn lại lịch sử của Ngành với yêu cầu nhiệm vụ rất rộng, rất lớn, vì quốc phòng của ta là quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, đánh thắng bằng ba thứ quân. Trong suốt 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra quốc phòng luôn kế thừa và phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực tiễn đã chứng minh: 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, theo mệnh lệnh của Bộ Tổng chỉ huy, các Đoàn thanh tra không quản khó khăn, gian khổ, vừa thực hiện nhiệm vụ thanh tra các đơn vị: Liên khu 3, Liên khu 4, Liên khu 5, Nam bộ, vừa tích cực chủ động sát cánh cùng đồng bào, chiến sĩ trên địa bàn chiến đấu, đã phát hiện kịp thời một số sai phạm. Điển hình là vụ án chống tham nhũng đầu tiên đối với Trần Dụ Châu năm 1950, Cục trưởng Cục Quân nhu phạm tội. Đồng chí Thiếu tướng Trần Tử Bình, Phó Tổng thanh tra Quân đội, người đã phát hiện và đại diện Chính phủ ngồi ghế công cáo viên; đúng là: Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội, đây là bài học về phòng, chống tham nhũng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Các lĩnh vực khác có đồng chí Thượng tướng Hoàng Cầm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy QSTW – Tổng Thanh tra Quân đội; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hữu An - nguyên Phó Tổng Thanh tra Quân đội. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Hoạt động của Thanh tra quốc phòng đã bám sát 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Qua thanh tra đã góp phần nâng cao được sức mạnh chiến đấu và xây dựng chính quy, kịp thời chỉ đạo ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, tội phạm hiệu quả, củng cố được ý chí, quyết tâm của bộ đội, duy trì được kỷ luật ở chiến trường, ổn định hậu phương quân đội và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế.

Đặc biệt, cuối năm 1983 đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hữu An, Phó Tổng Thanh tra Quân đội làm Trưởng đoàn thực hiện cuộc thanh tra về chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và xây dựng lực lượng ở biên giới phía Bắc. Qua thanh tra đã phát hiện  đời sống bộ đội còn gặp nhiều khó khăn, một số quân nhân chấp hành kỷ luật chưa nghiêm, đã báo cáo Bộ Quốc phòng và Ban Bí thư, kịp thời ra chỉ thị chấn chỉnh và sớm ổn định tình hình.

Giai đoạn hoà bình, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ Quân đội có bước phát triển mới, các bộ, ngành và các địa phương được giao thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Trong thời kỳ này, vừa tập trung thanh tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là đối với các quân chủng như: Phòng không - Không quân, Hải quân; Thanh tra quốc phòng còn chú trọng thanh tra việc thực hiện công tác quốc phòng đối với các bộ, ngành và các địa phương như: Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hà Nội…; qua thanh tra đã phát hiện nội dung cần quan tâm như: Về thế trận, chất lượng đào tạo, huấn luyện, sức mạnh chiến đấu của ba chiến trường Bắc, Trung, Nam. Đã tham mưu cho Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, về quản lý đất quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm. Đặc biệt đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm lịch sử truyền thống, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống Tham nhũng; xuất bản cuốn Lịch sử ngành Thanh tra quốc phòng (1948-2018) để tuyên truyền trong toàn quân; xây dựng phòng Truyền thống; nhà Bia di tích lịch sử kháng chiến của Ngành tại thôn Bãi Hội, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hoá quốc gia.

Những chiến công thầm lặng trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng đất nước đã được các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Thanh tra quốc phòng giữ gìn và vun đắp, trong đó có đồng chí đã anh dũng hy sinh. Tiêu biểu như đồng chí Thiếu tướng Trần Tử Bình, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ kiêm Tổng Thanh tra Quân đội, Thượng tướng Nguyễn Hữu An, Phó Tổng Thanh tra Quân đội... Tất cả đã để lại cho chúng ta những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tinh thần dũng cảm, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ thanh tra là tai mắt của Đảng và Chính phủ, tai mắt có sáng suốt thì người mới sáng suốt”.

Sự phát triển của ngành Thanh tra quốc phòng trong những năm qua đã khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp quan trọng của ngành Thanh tra quốc phòng vào sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đó là kết quả đặc biệt trong lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp uỷ, chỉ huy, sự cống hiến quên mình của các thế hệ ngành Thanh tra quốc phòng. Xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Quân đội đã trao tặng, đặc biệt ngày 21/9/2017 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định số 1958/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Thời gian tới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Thanh tra quốc phòng nguyện không ngừng phấn đấu, giữ gìn, phát huy và vun đắp truyền thống vẻ vang của Ngành; nỗ lực hết mình, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, xứng đáng với những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”; cụ thể là:

1. Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên, đây là gốc, là rất quan trọng để cán bộ thanh tra nhận thức một cách sâu sắc và toàn diện trong khi thực thi nhiệm vụ. 

2. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ quân sự, pháp luật, kinh tế, nhất là bản lĩnh chính trị phải vững vàng, đạo đức trong sáng, kiên cường, không suy thoái biến chất, vì chống tham nhũng là nền tảng cho sự ổn định của xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế đất nước.

3. Đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thanh tra, chịu trách nhiệm trong hoạt động của mỗi tổ chức thanh tra cũng như trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thanh tra, nhất là vai trò của Chánh Thanh tra các cấp.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài quân đội để giải quyết các vụ việc đạt hiệu quả, đúng pháp luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

5. Quyết tâm phấn đấu tạo dựng được nhiều hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ nói chung và của Thanh tra nói riêng bằng những hiệu quả thiết thực trong các cuộc thanh tra, xây dựng cơ quan vững toàn diện, mạnh toàn diện. 

PV

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

1.600 người bị ghi hình ở các khách sạn tình yêu Hàn Quốc: Dịch vụ “tẩy rửa kỹ thuật số” đối phó “đại dịch” quay lén

1.600 người bị ghi hình ở các khách sạn tình yêu Hàn Quốc: Dịch vụ “tẩy rửa kỹ thuật số” đối phó “đại dịch” quay lén
(PLVN) - Chính phủ Hàn Quốc năm ngoái cấp 4,5 triệu USD cho các chính quyền địa phương để tăng cường kiểm tra nhà vệ sinh và phòng thay đồ công cộng. Cảnh sát và các tình nguyện viên gồm nữ sinh và bà nội trợ dành nhiều giờ sử dụng máy quét hồng ngoại để tìm kiếm camera giấu kín. 

Xứ nghệ - Điểm đến mới cho các bạn trẻ yêu khám phá

Xứ nghệ - Điểm đến mới cho các bạn trẻ yêu khám phá
(PLVN) - Nghệ An, miền đất mới cho những tâm hồn yêu du lịch. Nơi đây đâu chỉ có những danh thắng mang giá trị tâm linh, văn hoá mà còn có muôn vàn góc nhỏ đặc biệt dành cho những bạn trẻ yêu dịch chuyển, thích khám phá những miền đất mới. Những địa danh này hứa hẹn sẽ mang đến kỳ nghỉ lễ 30/4 trọn vẹn. Đặc biệt, với mức giá vé siêu ưu đãi 149.000 VND cho chặng bay từ Hà Nội – Vinh của hãng hàng không Bamboo Airways, chuyến hành trình của bạn sẽ phần phần lý thú.
Các luật sư nhận định việc thua lỗ triền miên, gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng của Hãng hàng không Jestar Pacific gần giống như trong vụ án Trịnh Xuân Thanh

Các luật sư nhận định việc thua lỗ triền miên, gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng của Hãng hàng không Jestar Pacific gần giống như trong vụ án Trịnh Xuân Thanh

Mặc dù Hãng hàng không Jestar Pacific làm ăn thua lỗ, dẫn tới thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng. Nhưng, những cán bộ lãnh đạo của Jestar Pacific trong thời gian làm ăn thua lỗ hiện nay lại trở thành lãnh đạo cấp cao tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Điều này không khỏi khiến dư luận băn khoăn và đặt nhiều dấu hỏi về quy trình bổ nhiệm cán bộ tại Vietnam Airlines.... Liên quan đến vụ việc này, báo điện tử Tổ Quốc đã ghi nhận ý kiến của một số luật sư.

Du lịch Quảng Ninh: Cần cơ chế để doanh nghiệp tư nhân tiếp tục phát triển

Du lịch Quảng Ninh: Cần cơ chế để doanh nghiệp tư nhân tiếp tục phát triển
(PLVN) - "Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Ninh, nếu tư nhân đóng vai trò quyết định thì rất cần cơ chế thích hợp để doanh nghiệp tư nhân tiếp tục phát triển", ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC nhận định tại  hội thảo “Du lịch Quảng Ninh - Vươn tầm di sản" do UBND tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội các tổ chức dịch vụ và phát triển kinh doanh Việt Nam (VABO) phối hợp tổ chức ngày 19/4/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Hạ Long, Quảng Ninh.

Cổ phiếu ngân hàng chờ những nhân tố mới

Cổ phiếu ngân hàng chờ những nhân tố mới
(PLVN) - Sau một thời gian dài lặng sóng và suy giảm, dòng cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang chờ đợi những nhân tố mới, sức hấp dẫn mới. Tâm điểm kỳ vọng đặt vào quý 3/2019 khi có ngân hàng đang rục rịch nộp hồ sơ chào sàn.
Đồng Nai: Tranh cãi chuyện xe quá tải tàn phá “con đường nhà họ Hà”

Đồng Nai: Tranh cãi chuyện xe quá tải tàn phá “con đường nhà họ Hà”

(PLVN) - Gọi là “con đường nhà họ Hà” vì đây là khu đất của cụ Lang, tám hộ gia đình sinh sống trên đó đều là con cháu cụ. Con đường do cụ Lang xây đi qua khu đất nhà mình cũng khó xếp thuộc dạng nào trong sáu loại đường quy định trong Luật Giao thông đường bộ. Tranh cãi xảy ra khi cụ Lang bán dải đất cuối khu đất cho người khác và xe quá tải ầm ầm lưu thông tàn phá.

Vì sao nhiều di sản đìu hiu du khách?

Vì sao nhiều di sản đìu hiu du khách?
(PLVN) - Theo khảo sát của Tổng cục Du lịch, hơn 70% khách quốc tế đến nước ta để khám phá những nét văn hóa độc đáo thông qua các di sản. Đây là tín hiệu đáng mừng, nhưng du lịch di sản Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức về xây dựng bản sắc, thương hiệu, nhất là ở các đô thị lớn.
Sắp tổ chức diễn đàn thương mại Việt Nam - Đông Âu

Sắp tổ chức diễn đàn thương mại Việt Nam - Đông Âu

(PLVN) - Tin từ Bộ Công Thương cho biết, ngày 08/5/2019 Bộ sẽ phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Đông Âu, với chủ đề “Thúc đẩy xuất khẩu nông sản, dệt may và da giày Việt Nam vào các nước Đông Âu trong tình hình mới”. Diễn đàn sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. 

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%